Wybór odmiany kukurydzy – praktyczne porady

Wybór odmiany kukurydzy – praktyczne porady

 

Polskie rolnictwo coraz mocniej inwestuje w kukurydzę. Według danych KOWR-u, w ubiegłym roku ogólne zbiory tej rośliny wyniosły około 7,5 mln ton. Dla polskich rolników był to rekordowy wynik (w poprzednim roku plon wynosił znacznie mniej, bo 6,8 mln ton). Rosnąca popularność tej rośliny wynika przede wszystkim z jej wszechstronnego zastosowania. Kukurydza uprawiana jest na ziarno, na kiszonkę i grys. W ostatnich latach rośnie jej znaczenie w produkcji ekologicznego biogazu. Aby praca włożona w obsianie pola i wykonane zabiegi agrotechniczne nie poszła na marne, należy starannie wybrać ziarno, uwzględniając kilka czynników. Pamiętaj, że to właśnie wybór odmiany kukurydzy jest podstawą udanych zbiorów. Jaką kukurydzę wybrać, aby zebrać satysfakcjonujące plony?

 

Jaką kukurydzę wybrać? Przegląd najważniejszych kryteriów

 

Jak wcześniej wspomnieliśmy, kukurydza uprawiana jest głównie w dwóch celach: na ziarno i na kiszonkę. To właśnie przeznaczenie uprawy jest głównym kryterium, jakie powinniśmy brać pod uwagę podczas kupna materiału siewnego. Jaką kukurydzę wybrać na ziarno? Najistotniejszymi parametrami w tym przypadku będzie stosunek masy ziarna do reszty rośliny, „dry down” (ziarno powinno szybko wysychać na polu) oraz udział masy ziarna w masie kolby (im większy, tym lepiej). Ponadto, zbiór kombajnowy będzie znacznie bardziej efektywny, jeśli kolby osadzone będą na jednym poziomie. Z kolei jaką kukurydzę wybrać na kiszonkę? Optymalnym wyborem będzie wybór rośliny o dużej zawartości energii w części nadziemnej oraz wysokiej strawności masy organicznej. W tym przypadku zawartość suchej masy powinna mieścić się w granicach 30-35% w fazie kiszenia. Na rynku dostępne są odmiany przeznaczone do uprawy w konkretnym kierunku oraz uniwersalne. Niezależnie od tego, w jakim celu uprawiasz kukurydzę, zwróć uwagę na istotną cechę jakościową „stay green”. Liście tego typu odmian dłużej zachowują swoją zieloność, dostarczając tym samym większej ilości składników pokarmowych, lepiej plonują, a otrzymana z nich kiszonka ma lepszą strawność.

 

Kukurydza Arabesque
Arabesque – kukurydza na ziarno i kiszonkę

 

Kolejnym czynnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwagę podczas wybierania kukurydzy, jest wczesność dojrzewania. Kukurydza, ze względu na swoje pochodzenie, jest zbożem ciepłolubnym. Jej uprawa wymaga ścisłej rejonizacji. Warunki klimatyczno-glebowe panujące w danym regionie decydują o tym, jaka klasa wczesności (FAO) będzie najlepsza.

Dla gospodarstw uprawiających kukurydzę najważniejszym kryterium jest plenność danej odmiany, jej odporność na choroby i niekorzystne zmiany pogodowe oraz podatność na niszczycielskie działanie szkodników. Dlatego oprócz potencjału plonotwórczego warto także zwrócić uwagę na zaprawę kukurydzy oraz dodatki mikro i makroelementów, które mogą znacznie poprawić wzrost początkowy roślin w trudniejszych warunkach pogodowych zaraz po siewie.

 

 

 

BRV2138 BREVI – wybór ekspertów i rolników

Grupa Top Nasiona powstała z inicjatywy współpracujących ze sobą firm z branży rolniczej. Naszą pasją i obszarem, który rozwijamy najintensywniej, jest właśnie uprawa kukurydzy. Ziarno sprzedawane pod naszym szyldem wyznacza nowe standardy na szczególnie wymagającym rynku – w rolnictwie. Na jakie produkty z katalogu marki Top Nasiona szczególnie warto zwrócić swoją uwagę? Nowy bestseller w ofercie kukurydza BRV2138 BREVI (FAO 230-240) z hodowli Brevant Seeds – wysokoproduktywna odmiana, jedna z niewielu wczesnych odmian z ziarnem dent, o bardzo wysokich możliwościach plonotwórczych na ziarno. BREVI, to niskie FAO i bardzo szybkie dosychanie ziarna w warunkach polowych, które pozwala na wcześniejszy zbiór i terminowe wykonanie uprawy jesiennej.