Poznaj nasze najlepsze odmiany rzepaku ozimego

RGT GUZZI

Odmiana mieszańcowa.

Nowa jakość plonu! Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach, wydajność na słabszych stanowiskach oraz wysoki profil zdrowotnościowy odmiany plasuje RGT Guzzi wśród najlepszych odmian rzepaku ozimego.

ONCA

Odmiana populacyjna.

ONCA to najbardziej opłacalna odmiana liniowa rzepaku ozimego. Trzyletnie wyniki rejestrowe pokazały, że jest najwyżej plonującą odmiana populacyjną ze średnim plonem 5 t/ha co dało najwyższy wynik 108% wzorca.

MEMORI CS

Odmiana mieszańcowa.

Rzepak na 5 ton z ha! Odmiana od lat bijąca rekordy plonowania w gospodarstwach nawet w latach z niekorzystnym układem pogody. Wysoka zimotrwałość i zdrowotność. Rzepak, który zapamiętasz.

ES CAPELLO

Odmiana mieszańcowa.

Optymalne połączenie wysokich plonów z jakością. Wysokie zaolejenie, doskonały profil jakościowy kwasów tłuszczowych, wysoka zawartość białka oraz plonowanie powyżej wzorca w badaniach COBORU – odmiana kompletna.

NASIONA RZEPAKU

Obok kukurydzy i pszenicy rzepak jest jedną z najchętniej uprawianych roślin w naszym kraju. Jednocześnie rzepak jest dość wymagający, zwłaszcza pod względem stanowiska oraz rodzaju gleby. Bardzo ważny jest więc wybór odpowiedniego miejsca pod plantację, a także prawidłowe przygotowanie roli. W końcu trzeba się zdecydować na konkretną odmianę i wybrać nasiona rzepaku najwyższej jakości.

Rzepak – polecane odmiany

Biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie wymagania rzepaku względem stanowiska uprawy oraz gleby, jednym z istotniejszych czynników decydujących o efektach plonowania jest zakup i siew optymalnych nasion. Mając na uwadze to, że jedne stanowiska i gleby są bardziej korzystne pod uprawy rzepaku, inne nieco mniej, Top Nasiona oferuje trzy odmiany rzepaku: wysokowydajne mieszańce o rekordowo wysokich wynikach plonowania Memori CS, ES CapelloRGT Guzzi oraz najbardziej opłacalną odmianę populacyjną rzepaku ONCA, przeznaczoną dla plantacji znajdujących się na nieco gorszych stanowiskach. Memori i Capello są przeznaczone zwłaszcza na pola gdzie wiemy, że możemy zrobić plon. Mamy więc dwa podstawowe składniki na maksymalny plon – stanowisko i odmiany z najwyższym potencjałem plonotwórczym. Zresztą wystarczy zerknąć na wyniki z dobrych gospodarstw – Top Farms Głubczyce czy sąsiadujący Kombinat Rolny Kietrz. Odmiana bardzo uniwersalna, plastyczna, dopasowująca się do wszystkich warunków, to Guzzi. Posiada bardzo dobry profil zdrowotnościowy oraz bardzo wysokie zaolejenie nasion, zachowując wysoki potencjał plonowania na wszystkich rodzajach gleb. Rzepakiem optymalnym na słabsze gleby, gdzie nie chcemy inwestować w odmiany mieszańcowe, to nasza nowa odmiana populacyjna ONCA, której trzyletnie wyniki rejestrowe (2018-2019-2020) pokazały, że jest najwyżej plonującą odmianą liniową ze średnim plonem 5 t/ha, co dało najwyższy wynik 108% wzorca. Również w badaniach porejestrowych (SDO) w 2021 ONCA uzyskała jeden z najwyższych wyników 4,71 t/ha co dało 104 % wzorca.

Chcesz kupić nasiona rzepaku? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu