RGT GUZZI

Do uprawy na wszystkich typach gleb w warunkach klimatycznych całego kraju.

RGT GUZZI

Rzepak ozimy
Odmiana mieszańcowa

Zdrowotność

Posiada genetycznie uwarunkowaną odporność na wirusa żółtaczki rzepyTuYV oraz bardzo wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych (wielogenowa odporność), zgniliznę twardzikową oraz czerń krzyżową.

Elastyczność

Bardzo szybki i silny rozwój początkowy, a jedocześnie brak tendencji do jesiennego przerastania roślin pozwala na elastyczny dobór terminu siewu – od wczesnego do późnego.

Uniwersalność

Bardzo wysoki potencjał plonowania na wszystkich rodzajach gleb w warunkach klimatycznych całego kraju.

Zaolejenie

Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach, dzięki czemu podnosi się wartość ekonomiczna uprawy.

Dlaczego warto zasiać odmianę rzepaku RGT GUZZI?

WYNIKI PLONOWANIA RGT GUZZI

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2021

RGT Guzzi, to odmiana z nowej generacji rzepaku ozimego, która (jak pokazują wyniki rozpoznawcze COBORU z 2021 r.) „plonuje na bogato” na różnych typach gleb i w wielu lokalizacjach, przekraczając 5 t/ha.

Doświadczenia RAGT Polska w latach 2017-2019

Doświadczenia rejestrowe UKSUP Słowacja w latach 2017-2019

Doświadczenia RAGT Polska w latach 2017-2019

WNIOSEK:  Bardzo wysokie i stabilne plonowanie na przestrzeni ostatnich lat, na różnych typach gleb, w różnych warunkach klimatycznych (Polska, Niemcy, Czechy) i różnych lokalizacjach, plasuje odmianę RGT GUZZI w czołówce odmian mieszańcowych dostępnych w Polsce.

Doświadczenia RAGT Polska, Niemcy, Czechy w latach 2017-2019

1 miejsce w syntezie firmy Krysop 2019

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: UE 2020
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach.

Kryteria agronomiczne:
Wysokość roślin: średnie do wysokich
Odporność na wyleganie: dobra
Wigor jesienny: bardzo dobry
Odporność na wydłużanie pędu jesienią: dobra
Odporność na osypywanie: wysoka
Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na choroby:
Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo wysoka
Zgnilizna twardzikowa: wysoka
Cylindrosporioza: średnia do wysokiej
Czerń krzyżowych: bardzo wysoka

Kryteria technologiczne:
Poziom oleju: bardzo wysoki
Poziom białka: średni
Poziom GLS: średni
MTN: średnia

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu

Wyższe zaolejenie RGT GUZZI w % w porównianiu do innych odmian.

Wyniki plonowania RGT GUZZI na poszczególnych typach gleb. Wyniki porównawcze RAGT (Plon w %)

RGT GUZZI bardzo dobra adaptacja do różnych warunków glebowych. Wyniki porównawcze RAGT (Plon w %)

Termin i norma wysiewu rzepaku RGT GUZZI

Dobra adaptacja RGT GUZZI do różnych warunków glebowych stwarza możliwość uprawy odmiany praktycznie na wszystkich stanowiskach.

Fizjologia rzepaku RGT GUZZI

Zobacz filmy o RGT GUZZI

RGT Guzzi cechuje bardzo wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma), czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową i cylindrosporiozę – to wysokie bezpieczeństwo uprawy i powodzenie osiągania wysokich plonów.

Niestety nie wszystkie plantacje rzepaku mają korzystną lokalizację, gdzie gleby są wystarczająco żyzne. W takich przypadkach inwestycja w odmiany elastyczne, uniwersalne, odporne na choroby, solidne, wysoko i stabilnie plonujące na wszystkich rodzajach gleb, jak RGT GUZZI, to jedyne i najlepsze rozwiązanie.

RGT GUZZI to jedna z nowej generacji odmian rzepaku ozimego, której nasiona są dystrybuowane przez Top Nasiona. Rośliny te bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku gospodarstw, które potrzebują odmiany uniwersalnej, dopasowującej się do różnych warunków i wielu rodzajów gleb. RGT Guzzi to gwarancja wysokiego, adekwatnego do warunków środowiskowych plonu przy zachowaniu bardzo dobrej zdrowotności roślin i wysokiego zaolejenia nasion. RGT Guzzi doskonale radzi sobie na wszystkich rodzajach gleb.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu

SPRAWDŹ NASZE INNE ODMIANY

ONCA

Odmiana populacyjna.

ONCA to najbardziej opłacalna odmiana liniowa rzepaku ozimego. Trzyletnie wyniki rejestrowe pokazały, że jest najwyżej plonującą odmiana populacyjną ze średnim plonem 5 t/ha co dało najwyższy wynik 108% wzorca.

MEMORI CS

Odmiana mieszańcowa.

Rzepak na 5 ton z ha! Odmiana od lat bijąca rekordy plonowania w gospodarstwach nawet w latach z niekorzystnym układem pogody. Wysoka zimotrwałość i zdrowotność. Rzepak, który zapamiętasz.

ES CAPELLO

Odmiana mieszańcowa.

Optymalne połączenie wysokich plonów z jakością. Wysokie zaolejenie, doskonały profil jakościowy kwasów tłuszczowych, wysoka zawartość białka oraz plonowanie powyżej wzorca w badaniach COBORU – odmiana kompletna.