Program-Suche-ziarno-logo

Suszenie kukurydzy - PROGRAM SUCHE ZIARNO

NISKIE KOSZTY SUSZENIA

MAKSYMALNE PLONY ZIARNA

Suszenie zbóż staje się w naszym kraju coraz bardziej powszechne. Coraz więcej gospodarstw decyduje się na inwestycje w nowoczesne suszarnie, aby zminimalizować ryzyko straty upraw przez występowanie coraz częściej nagłych i niekorzystnych zjawisk pogodowych. W 2020 roku TOP NASIONA i firma MEPU rozpoczęły współpracę w celu selekcji najlepszych odmian kukurydzy pod względem plonowania oraz optymalizacji suszenia kukurydzy. Tak powstał wspólny Program SUCHE ZIARNO.

Po dziesiątkach prób z czasem i efektywnością suszenia inżynierowie z obu firm wyselekcjonowali trzy odmiany dentowe kukurydzy, które najłatwiej się suszą i wymagają najniższych nakładów energii potrzebnych do wysuszenia ziarna, posiadają najwyższy potencjał plonowania w swoich grupach wczesności, a także posiadają dobry profil zdrowotnościowy, mocny pokrój roślin oraz tolerancję na niesprzyjające warunki atmosferyczne – odmiany niemal idealne ze światowej hodowli BREVANT Seeds: Rambo, Bruce Lee i Brevi.

Różnice w budowie ziarna dent i flint

Ziarno w typie dent. Luźno ułożone ziarna skrobi umożliwiają łatwe przemieszczanie wody od środka ziarniaka do powierzchni bocznej. Rozmieszczona na całej powierzchni skrobia mączysta powoduje łatwe oddawanie wody z ziarniaka. Zwiększona powierzchnia parowania dzięki zagłębieniu wchodzącemu wgłąb ziarniaka  łatwość oddawania wody. Płaskie ziarno powoduje, że od środka ziarniaka do łuski jest niewielka odległość. To z kolei skraca drogę oddawania wody.

Ziarno w typie flint. Ziarniaki owalnego kształtu, o dużej gęstości. Przewaga twardego bielma szklistego utrudniającego oddawanie wody. Wykorzystywane do przerobu na grys i cele młynarskie. Głównie na cele spożywcze do produkcji kaszy kukurydzianej, płatków corn flakes i przemysłu browarniczego.

Ile kosztuje suszenie kukurydzy?

Koszt suszenia ziarna to jeden z największych wydatków w uprawie kukurydzy. Kluczowe znaczenie mają dwa parametry: wilgotność zbieranego ziarna i szybkość suszenia nasion w suszarni. Jak wygląda przelicznik kukurydzy mokrej, poddawanej suszeniu termicznym, tak aby otrzymać ziarna suchej kukurydzy?

Wilgotność ziarna podczas zbioru

Zakładany plon
(t/ha)

Koszt suszenia
1 t% w zł. *

Wilgotność (%) do zbicia do 14%

Łączny koszt
wysuszenia ziarna
z 1 ha (10 t) do 14% wilg.

40%

10

25

26

6 500 zł

30%

10

25

16

4 000 zł

20%

10

25

6

1 500 zł

* szacunkowe koszty na sezon 2022/2023.

Proces suszenia ziarna przeprowadza się w celu wydłużenia oczekiwanego czasu przechowywania. Ogólnie przyjętą, graniczną wartością wilgotności ziarna kukurydzy jest 14%. Poniżej tej wartości rozwój grzybów, które mogłyby doprowadzić do zepsucia plonów jest ograniczony. Temperatura suszenia kukurydzy musi być bardzo wysoka, przez co suszenie to proces wysoce energochłonny. Koszty suszenia stanowi największą składową część całkowitych kosztów uprawy kukurydzy przeznaczonej na ziarno, więc niezwykle istotne z punktu widzenia opłacalności ograniczenie procesu suszenia kukurydzy. Wyróżnić można jednoetapowe suszenie kukurydzy, jak również istnieje metoda suszenia dwuetapowego.

To nie jest zwykły dent!

Nie każdy dent dobrze się suszy. Na rynku jest wiele odmian które posiadają zagłębienie w ziarniaku i określane są jako odmiany w typie dent. Często okazuje się jednak ze w takiej odmianie skrobi mączystej jest zaledwie 50%, a reszta to skrobia szklista która blokuje oddawanie wody z ziarniaka. Odmiany z Programu Suche Ziarno: BRUCE LEE, RAMBO, BREVI posiadają idealny układ skrobi mączystej przez co woda z ziarniaka odprowadzana jest o 20 % bardziej efektywnie, zdecydowanie ograniczając koszt suszenia kukurydzy.

Odmiany z programu suche ziarno

B2218

Rejestracja: EU 2020
BRUCE LEE FAO 240-250

WIELKI MISTRZ PLONU!

Udane połączenie bardzo wysokich możliwości plonotwórczych, przy jednoczesnym zachowaniu wczesności odmiany, potwierdzone badaniami COBORU i wynikami z pól produkcyjnych.

BRV2604D

Rejestracja: EU 2021
RAMBO FAO 270-280

ELITARNA ZIARNÓWKA!

Duże, ciężkie, masywne kolby oraz ziarno w typie dent o wysokim MTZ zapewniają wysoki potencjał plonowania, co potwierdzają badania COBORU z 2021.

BRV2138

Rejestracja: EU 2021
BREVI FAO 230-240

SUPERBOHATERKA!

Wysoki potencjał plonowania na poziomie odmian z FAO 250 przy niskich wilgotnościach ziarna podczas zbioru na poziomie wczesnych odmian z FAO 220.

MEPU – suszarnie dla wymagających.

Od prawie 70 lat firma MEPU rozwija swoją technologię suszenia ziaren. Jest producentem najszerszej gamy  suszarni mobilnych i stacjonarnych na rynku. Firma produkuje suszarnie pracujące w trybie pracy cyrkulacyjnej oraz przepływowej, wykorzystując technologie podciśnieniową oraz nadciśnieniową. Te znakomicie sprawdzają się w procesie suszenia kukurydzy. Zaawansowane rozwiązania redukcji pyłów, umożliwiają czystą i przyjemną pracę bez narażania otoczenia na nadmierne zanieczyszczenie. Najnowocześniejsze systemy sterowania dają możliwość monitorowania i sterowania procesem na odległość, a zastosowane najbardziej niezawodne podzespoły gwarantują bezawaryjność i trwałość pracy urządzeń. Zdecydowanie zwiększa to opłacalność suszenia kukurydzy.

Wszystkie suszarnie MEPU posiadają w swoim wyposażeniu separatory zanieczyszczeń, które pomagają zachować czystość suszonego ziarna. Od kilku lat Mepu wprowadziło dodatkowe rozwiązania umożliwiające wyłapywanie zanieczyszczeń z powietrza wylotowego suszarni. Przeznaczone do tego systemy Storm i Taifun charakteryzują się niesamowitą, bo ponad  90% skutecznością.

Podczas konfigurowania swojej wymarzonej suszarni, klienci MPEU mają możliwość wyboru niemal każdego elementu pod własne preferencje. Wszelkie ograniczenia związane z miejscami instalacji zarówno gabarytowe jak i techniczne nie stanowią problemu, ponieważ modułowa konstrukcja suszarni daj szereg rozwiązań, które rozwiążą niemal każdy problem.

Suszarnie marki MEPU charakteryzują się wysoką kulturą pracy, niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Posiadają ekonomiczne i ekologiczne palniki zarówno na gaz jaki i olej opałowy. Dodatkowo na indywidualne zamówienie w suszarce wysokotemperaturowej mogą być zasilane z alternatywnych źródeł energii. Produkty MEPU pozwalają efektywnie przeprowadzić suszenie kukurydzy, zdecydowanie skracając jej czas suszenia.

Pobierz katalog

Program Suche Ziarno

Program-Suche-ziarno-logo

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.