Kukurydza DIGITAL

JEDEN Z NAJWYŻEJ PLONUJĄCYCH MIESZAŃCÓW W DOŚWIADCZENIACH
ROZPOZNAWCZYCH W GRUPIE WCZESNEJ (FAO 240) W NIEMCZECH I POLSCE

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

DIGITAL

FAO 240

Na ziarno lub grys

Wysokoproduktywna odmiana ziarnowa zapewniająca maksymalną opłacalność uprawy na ziarno lub grys.

Wigor

Odmiana z bardzo dobrym wigorem i intensywnym wzrostem początkowym oraz dobrą zdrowotnością przez cały okres wegetacji.

Jakość ma znaczenie

Wysoka wartość handlowa ziarna ze względu na tolerancję na grzyby
fuzarium, zawartość skrobi i dobrą wymłacalność.

Mocny zawodnik

Duża stabilność i regularność plonowania w zmiennych warunkach środowiska.

Opinia eksperta

Jarosław Sudziarski

Odmiana DIGITAL wyróżnia się kompaktowym, typowo ziarnowym pokrojem roślin. Kolby są nisko osadzone o regularnej wielkości i wypełnieniu. Bardzo dobra zdrowotność i wysoka tolerancja na fuzariozę kolb utrzymuje się aż do zbiorów. Wyraźnie widoczny jest też wigor młodych roślin potwierdzony obserwacjami polowymi w 2021 r. co stwarza możliwość wcześniejszych siewów.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy Digital?

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniowczesne.
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2021.
Plon ziarna, dt/ha

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniowczesne.
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2020.
Plon ziarna, dt/ha

Porównanie plonów odmiany Digital w badaniach COBORU w 2021 r. w stacjach pokazało bardzo stabilne i równe plony w różnych rejonach kraju:

Głębokie (Mazowieckie) – 141 dt/ha
Głubczyce (Opolskie) – 143 dt/ha
Krzyżewo (Podlaskie) 141,1 dt/ha
Smolice (Wielkopolskie) – 150,1 dt/ha
Skołoszów (Podkarpackie) – 151,3 dt/ha

Wniosek: w różnych rejonach kraju bardzo powtarzalne plony bezwzględne.

kukurydza Digital

Luźne i cienkie koszulki okrywowe kolb odmiany Digital, w końcowym etapie dojrzewania powodują szybsze dosychanie ziarna. Efekt rozchylonych koszulek wspomagany jest dodatkowo w warunkach polowych działaniem wiatru i słońca.
Wniosek: Ziarno szybko osiąga pełną dojrzałość i zbierane jest z niższą wilgotnością co ogranicza koszty suszenia.

DIGITAL - Stabilność plonowania, wysokie plony, suche ziarno

Stabilne plonowanie powyżej wzorca przy niższej wilgotności od wzorca w lokalizacjach w różnych regionach kraju (Kujawy/Opolskie/Podkarpacie/Wielkopolska/Podlasie)

Średni plon ziarna w latach 2020-2021. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU.

Porównując dwa sezony 2020 i 2021 odmiana DIGITAL osiągnęła niemal identyczny wynik plonowania w badaniach rozpoznawczych COBORU.

2020 – 129,6 dt/ha           2021 – 129,4 dt/ha

Odmiana Digital wyróżnia się bardzo wysoką stabilnością plonowania bez względu na przebieg pogody w różnych sezonach wegetacyjnych.

Średnia wilgotność ziarna w latach 2020-2021. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU.

Oficjalne wyniki plonowania na ziarno. Niemcy 2021

Oficjalne doświadczenia na ziarno LSV. Niemcy. Nadrenia-Westfalia. 2021.

Średni wynik doświadczeń w każdej z 5 różnych lokalizacji, pokazał znaczną przewagę
odmiany Digital nad najlepszymi odmianami wzorcowymi i bardzo dużą stabilność plonowania.

Oficjalne doświadczenia na ziarno LSV. Niemcy. Nadrenia-Westfalia. 2021. Plon wg odmian.

Wśród odmian do FAO 240 DIGITAL osiągnął 3 najlepszy wynik pod względem plonu
suchego ziarna na 40 badanych odmian! Co ważne przy 99% wilgotności ziarna (6 lokalizacji LSV).

Doświadczenia LFL Pflanzenanbau – Bawaria 2021

Na Bawarii w doświadczeniach LFL Pflanzenanbau (2021) DIGITAL znalazł się w ścisłej czołówce najwyżej plonujących odmian. Na 35 ocenianych odmian, jedynie 6 odmian uzyskało ocenę plonowania na ziarno określoną jako bardzo dobrą, w tym DIGITAL!

Wyniki plonowania odmiany Digital w doświadczeniach LSV Brandenburgia 2021 w porównaniu do odmian wzorcowych. Lokalizacje Salbitz (szerokość geograf. Wrocław) i Klein Wanzleben (szerokość geograf. Poznań).

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: UE 2019
Przeznaczenie: ziarno, grys
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na glebach utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint-flint-dent
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: bardzo dobry
Tolerancja na wyleganie: bardzo dobra
Wysokość roślin: średnio wysokie
Stay Green: dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 83 000 – 85 000
gleby średnie: 79 000 – 82 000
gleby lekkie: 75 000 – 78 000

Liczba rzędów: 16-18

Liczba ziaren w rzędzie: 32-34

MTN: 280-300 g

Digital kukurydza
Digital kukurydza
Digital kukurydza

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu.

Sprawdź pozostałe nasiona kukurydzy dostępne w naszej firmie!