Jaka kukurydza na grys jest najlepsza?

Kukurydza odgrywa ogromną rolę w światowej gospodarce. Roślina uprawiana jest przede wszystkim na ziarno, także jako kukurydza na kiszonkę, cele młynarskie (grys). Z roku na rok wzrasta znaczenie kukurydzy w przemyśle ekologicznych paliw – biogazu i bioetanolu. Aby zbiory kukurydzy były obfite, co przełoży się na satysfakcjonujące zarobki dla rolnika, należy starannie wybrać odmianę. Dzisiaj przychodzimy z pomocą osobom szukającym ziarna o optymalnych parametrach dla branży młynarskiej. Jaka kukurydza na grys jest najlepsza? Sprawdź nasze rady!

Kukurydza na grys – flint czy dent?

Dla rolników uprawiających kukurydzę na grys najistotniejszym czynnikiem jest typ ziarna. Specjaliści zaznaczają, że najlepszymi parametrami w tym zakresie charakteryzuje się odmiana flint. W odróżnieniu od popularnych ziaren typu dent, flint zawiera dużą ilość bielma szklistego. Dzięki temu produkcja kaszki kukurydzianej jest dla rolników bardziej wydajna i opłacalna. W fazie kiełkowania odmiany flintowe posiadają wyższą tolerancję na chłody wiosenne, przez co mogą być siane stosunkowo wcześnie.

 

Digital kukurydza
kukurydza Digital

 

Ponadto, odmiany kukurydzy rekomendowane przez młyny powinny charakteryzować się dużą gęstością ziarna, okrągłym kształtem i dużym rozmiarem. W młynach przerabiane w są ziarna w pełni dojrzałe fizjologicznie, dlatego preferowane są odmiany wczesne i średnio wczesne o niskiej wilgotności w czasie zbioru. Wybierając konkretną odmianę przeznaczoną na przeróbkę na gres, należy zwrócić uwagę na jej odporność na choroby i wyleganie. Do najgroźniejszych chorób mogących spustoszyć plantację i negatywnie wpłynąć na jakość ziarna zalicza się fuzariozę kolb, zgorzel siewek, zgniliznę korzeni oraz żółtą plamistość liści kukurydzy. Nierzadko zdarza się, że profesjonalne zakłady młynarskie opracowują własne listy odmian preferowanych do przerobu.

Kukurydza na grys – kompleksowe działanie

Wybór optymalnej odmiany kukurydzy na grys nie ogranicza się do sprecyzowania cech ziarna. Osiągnięcie założonych celów będzie zależało również od zaplecza technicznego gospodarstwa, ogólnej kulturę uprawy (na przykład klasy gleby) systemu zmianowania, zastosowanych zabiegów agrotechnicznych, a nawet warunków atmosferycznych panujących danego roku.

ANOVI CS – najlepsza kukurydza na grys

Wśród odmian kukurydzy szczególnie docenianej przez rolników i młynarzy wyróżnić należy ANOVI CS bijącą rekordy plonowania. ANOVI CS jest odmianą typu flint o doskonałych parametrach młynarskich. Szczególnie rekomendowana jest właśnie do przerobu młynarskiego na cele grysowe. Potwierdzeniem jej jakości jest oficjalna rekomendacja Młynu Grygier na Wielkopolsce.

Na popularność kukurydzy ANOVI CS wpływa również jej wysoki potencjał plonowania na poziomie odmian z FAO 240-250. Podczas zbiorów ziarna mają bardzo niską wilgotność, co ułatwia dalszą obróbkę. Koszty suszenia obniża również specyficzna budowa ziarniaków, która sprawia, że nasiona bardzo łatwo oddają wodę w suszarni. Niskie FAO i bardzo szybkie dosychanie ziarna w warunkach polowych pozwala na wcześniejszy zbiór i terminowe wykonanie uprawy jesiennej. Słabsze warunki glebowe nie są przeszkodą na drodze do osiągnięcia rekordowych plonów – dzięki zdolności adaptacji do wszystkich warunków glebowych ANOVI CS wykazuje nieprzeciętną stabilność plonowania na ziarno nawet na słabych stanowiskach.

 

ANOVI CS kukurydza
kukurydza ANOVI CS

 

Innymi odmianami kukurydzy nadającymi się doskonale do przerobu młynarskiego są: MAS 250F oraz DIGITAL.

Odmiana z hodowli MAS Seeds (MAS 250F), to kukurydza z nieco większym FAO niż odmiana ANOVI CS, gdyż plasuje się w średniowczesnej grupie wczesności. Bardzo ciężkie ziarno w typie flint, o wysokiej gęstości oraz dużym udziale skrobi szklistej predysponuje odmianę na cele grysowe. Pod względem plonowania na ziarno zajęła pierwsze miejsce w doświadczeniach łanowych przeprowadzanych przez firmę KALIZEA w 2021 roku, w Białobrzeziu oraz w Jaksonowie na Dolnym Śląsku, co potwierdza udane połączenie bardzo wysokich możliwości plonotwórczych przy jednoczesnym zachowaniu wczesności odmiany.

Odmiana DIGITAL, to nowa wschodząca gwiazda wśród odmian – najlepsza kukurydza na ziarno. W doświadczeniach rozpoznawczych na ziarno w COBORU 2021, pokazała swoją stabilność plonowania w różnych częściach kraju:
Głębokie (Mazowieckie) – 141 dt/ha, Głubczyce (Opolskie) – 143 dt/ha, Krzyżewo (Podlaskie) 141,1 dt/ha, Smolice (Wielkopolskie) – 150,1 dt/ha, Skołoszów (Podkarpackie) – 151,3 dt/ha. Porównując dwa sezony 2020 i 2021 odmiana DIGITAL osiągnęła niemal identyczny wynik plonowania w badaniach rozpoznawczych COBORU co potwierdza wyjątkową stabilność odmiany.