Top_nasiona_mieszanki_miedzyplonowe

Mieszanki poplonowe

Gotowe mieszanki działające strukturotwórczo oraz na biomasę zieloną wzbogacającą glebę.

Co to jest poplon?

Poplony stanowią rodzaj uprawy wykonywanej w interwałach między dwoma głównymi cyklami uprawowymi. Służą one głównie do produkcji zielonej masy i są używane głównie jako zielony nawóz poprzez wprowadzenie ich do gleby. Wprowadzenie poplonów do systemu upraw znacząco wpływa na poprawę aktywności biologicznej oraz żyzności gleby, przyczyniając się do zwiększenia jej zawartości składników mineralnych, np. azotu.

Poplon odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu plonów w następnym sezonie, zwalczając jednocześnie chwasty i wzbogacając glebę o ważne składniki odżywcze po ich zmulczowaniu lub przyoraniu. Poprzez uprawę poplonową, nie tylko wzbogaca się glebę, ale również sprawdza się jako ochrona gleby – poprawia jej strukturę, chroniąc przed nadmiernym wysychaniem i erozją i wymywaniem substancji mineralnych. Niektóre gatunki poplonowe mają także zdolność neutralizowania szkodliwych substancji, takich jak metale ciężkie. Dużą zaletą jest wzrost upraw następczych. Do siewu najlepiej wybierać mieszanki poplonowe z roślinami szybkorosnącymi, ze zróżnicowanym systemem korzeniowym, które wytwarzają dużą ilość masy zielonej i wzbogacają glebę w niezbędne składniki.

Top Gleba

Skład % mieszanki:

Norma wysiewu: 12-15 kg/ha

Rekomendacje jako przedplon pod: rzepak, kukurydza, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki

Top Struktura

Skład % mieszanki:

  • Olejarka Abisyńska  10%
  • Rzodkiew oleista  5%
  • Rzodkiew melioracyjna 5%
  • Wyka Jara  25%
  • Seradela  15%
  • Len oleisty 5%
  • Facelia Błękitna  20%
  • Słonecznik  15%

Norma wysiewu: 12-15 kg/ha

Rekomendacje jako przedplon pod: kukurydza, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub zamów w sklepie.

Dlaczego warto siać mieszanki międzyplonowe?

Uprawa mieszanek międzyplonowych pozytywnie oddziałuje na glebę i przynosi liczne korzyści w zakresie ochrony, jakości i ilości plonu uprawy następczej. Korzenie roślin międzyplonowych przerastają różne warstwy gleby, przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania struktury gruzełkowatej gleby. Okrywa roślinna stymuluje rozwój organizmów glebowych, pobudzając procesy życiowe w glebie, zwłaszcza dżdżownic i biomasy drobnoustrojowej – mieszanka poplonowa tworzy naturalny zielony nawóz. Rośliny uprawiane w okresie międzyplonowym zapewniają odpowiednie składniki mineralne, które docierają również do głębszych warstw gleby. Gdy stosowana jest mieszanka poplonowa, w glebie zwiększa się poziom równowagi biologicznej, poprawia się jej urodzajność i zdrowotność stanowiska. Ważne jest to, żeby każdy z komponentów mieszanki miał podobne wymagania glebowe i oddziaływanie na gospodarkę wodną. Mieszanka poplonowa na poplon ozimy, jak i poplon letni, jako idealny nawóz zielony, ma niewielkie wymagania glebowe (można również spotkać się z terminem poplon ścierniskowy, który stosuje się jako nawóz zielony pod rośliny jare).

Międzyplony mają też ogromne znaczenie w ochronie gleby przed erozją wietrzną i wodną, zabezpieczają zasoby składników pokarmowych w glebie przed wymyciem. Rośliny na poplon jesienią ograniczają w znacznym stopniu powstawaniu chwastów, na zimę umożliwiają okrycie pól, przez co ułatwiają gromadzenie wody z opadów zimowych, które w ostatnich latach są bardzo małe, co powoduje wczesną suszę wiosenną. Z kolei wczesną wiosną i latem (poplon letni) okrywa roślinna  ogranicza parowanie i reguluje temperaturę gleby na skutek jej zacieniania. Zaletą niektórych gatunków jakie posiada mieszanka poplonowa jest również zdolność wiązania wolnego azotu atmosferycznego i wzbogacenie gleby w ten składnik, dzięki czemu można zrezygnować z części mineralnego nawożenia azotowego. Rośliny poplonowe pobierają i zatrzymują niezbędne składniki, które nie zostały spożytkowane przez uprawy główne. Poplon sprawdza się zarówno na gleby lekkie jak i gleby średnie. Uprawę i siew powinno się wykonać jak najszybciej, po zbiorze. Robi się to w celu zapobiegania utraty wody i wystąpienia samosiewów wcześniejszej uprawy. Do gleby płytko uprawionej siew zalecany jest na głębokości 2-3 cm. W siewie gatunków drobnonasiennych zalecane jest wałowanie gleby przez siewem.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub zamów w sklepie.