Sprzedaż nasion mieszanek poplonowych: EXPRESS’HERB oraz WINTER.COUV na TopNasiona.pl

MIESZANKI MIĘDZYPLONOWE

Gotowe mieszanki na biomasę zieloną oraz działanie strukturotwórcze wzbogacające glebę.

Mieszanka strukturotwórcza

TOP GLEBA

Mieszanka międzyplonowa TOP GLEBA to optymalna kompozycja roślin poplonowych działających strukturotwórczo na glebę. Rośliny posiadają bardzo zróżnicowany system korzeniowy, uzupełniający się wzajemnie i penetrujący różne warstwy gleby, dzięki czemu gleba lepiej gromadzi i zatrzymuje wilgoć. Mieszanka poplonowa TOP GLEBA zawiera rośliny, które bardzo dobrze pokrywają glebę, zacieniają ją i ograniczają wzrost chwastów. Duża biomasa utworzona przez rośliny wchodzące w skład mieszanki poplonowej wzbogaca glebę w składniki odżywcze oraz zwiększa żyzność gleby na skutek poprawy bilansu substancji organicznej w glebie poprzez odtwarzanie zasobów próchnicy. Korzyści jakie występują po zastosowaniu mieszanki TOP GLEBA, to: poprawa jakości gleby, poprawa zdrowotności stanowiska, zwiększenie plonu uprawy następczej. Mieszanka spełnia warunki zazielenienia oraz programu rolno-środowiskowego.

Skład % mieszanki:

  • Olejarka Abisyńska  10%
  • Owies Szorstki  40%
  • Wyka Jara  20%
  • Koniczyna Aleksandryjska  5%
  • Facelia Błękitna  15%
  • Słonecznik  10%

Norma wysiewu: 12-15 kg/ha

Rekomendacje jako przedplon pod: kukurydza, zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki

Cechy roślin wchodzących w skład mieszanki TOP GLEBA

Olejarka Abisyńska

Szybko odrastająca, wysoka roślina (do 1 m) wykształcającą głęboki system korzeniowy. Poprawia właściwości i stan fitosanitarny gleby. Bardzo dobrze ogranicza powstawanie chwastów. Szybko wymarza. Dobrze radzi sobie w długotrwałych niedoborach wody i przy wysokich temperaturach. Roślina z rodziny astrowatych, dlatego nie jest atakowana i zasiedlana przez choroby i szkodniki występujące w zbożach.

Wyka jara

Dzięki korzeniom brodawkowym wyka wiąże wolny azot z powietrza. Rośliny charakteryzują się pośrednim systemem korzeniowym, tzn. między palowym a wiązkowym sięgającym do 1 metra. Szybki wzrost i duża masa zielona. Wzbogaca glebę w substancje organiczne oraz chroni ją przed chwastami.  Osiąga wysokość ok. 40-80 cm.

Facelia błękitna

Roślina mało wymagająca w uprawie, jest odporna na suszę oraz przymrozki. Posiada dużą dynamikę wzrostu i umożliwia osiągnięcie w krótkim czasie wysokich plonów masy zielonej. Spulchnia glebę, poprawia jej strukturę oraz wzbogaca ją w cenną próchnicę. Hamuje powstawanie i rozwój chwastów, zmniejsza erozję gleby. Działa fitosanitarnie, zapobiega przenoszeniu kiły kapuścianej. Posiada długi, płaski i bardzo „rozgałęziony” korzeń.

Owies Szorstki

Bardzo szybko rosnąca roślina poplonowa, obficie ulistniona, o niskich wymaganiach glebowych. Bardzo dobrze rośnie na glebach piaszczystych, lekkich. Wrażliwa na przymrozki. Posiada płytki system korzeniowy i wiele drobnych korzeni w warstwie ornej gleby. Roślina fitosanitarna – redukcja wolno żyjących nicieni. Dobrze tłumi chwasty.

Koniczyna Aleksandryjska

Posiada głęboko sięgające korzenie i wiąże azot atmosferyczny. Dobrze kiełkuje w suchej glebie. Szybki wzrost i rozwój początkowy, dobrze się krzewi i niweluje powstawanie chwastów. Charakteryzuje się wytwarzaniem dużej ilości biomasy i poprawia strukturę gleby.

Słonecznik

Tworzy głęboki, palowy korzeń sięgający do dwóch metrów, doskonale penetrując głębsze warstwy gleby. Odporny na okresowe niedobory wody i bardzo dobrze toleruje słabe stanowiska. Buduje dużą masę zieloną i korzeniową. Dzięki szerokim liściom ogranicza parowanie i reguluje temperaturę gleby na skutek jej zacieniania oraz ogranicza w znacznym stopniu powstawaniu chwastów, okrywa glebę, przez co ułatwia gromadzenie wody z opadów, niwelując parowanie i wysuszanie gleby.

Dlaczego warto siać mieszanki międzyplonowe?

Uprawa mieszanek międzyplonowych pozytywnie oddziałuje na glebę i przynosi liczne korzyści w zakresie ochrony, jakości i ilości plonu uprawy następczej. Korzenie roślin międzyplonowych przerastają różne warstwy gleby, przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania struktury gruzełkowatej gleby. Okrywa roślinna stymuluje rozwój organizmów glebowych, pobudzając procesy życiowe w glebie, zwłaszcza dżdżownic i biomasy drobnoustrojowej. W glebie zwiększa się poziom równowagi biologicznej, poprawia się jej urodzajność i zdrowotność stanowiska.
Międzyplony mają też ogromne znaczenie w ochronie gleby przed erozją wietrzną i wodną, zabezpieczają zasoby składników pokarmowych w glebie przed wymyciem. Jesienią ograniczają w znacznym stopniu powstawaniu chwastów, na zimę umożliwiają okrycie pól, przez co ułatwiają gromadzenie wody z opadów zimowych, które w ostatnich latach są bardzo małe, co powoduje wczesną suszę wiosenną. Z kolei wiosną i latem okrywa roślinna  ogranicza parowanie i reguluje temperaturę gleby na skutek jej zacieniania. Zaletą niektórych gatunków jest również zdolność wiązania wolnego azotu atmosferycznego i wzbogacenie gleby w ten składnik, dzięki czemu można zrezygnować z części mineralnego nawożenia azotowego.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub zamów w sklepie.