Top_nasiona_mieszanki_miedzyplonowe

Mieszanka poplonowa

Gotowe mieszanki na biomasę zieloną oraz działanie strukturotwórcze wzbogacające glebę.

TOP GLEBA

Mieszanka międzyplonowa TOP GLEBA to optymalna kompozycja roślin poplonowych działających strukturotwórczo na glebę. Wyspecjalizowane gatunki roślin wzbogacają glebę w niezbędne składniki pokarmowe, zmniejszają zasolenie gleby, sprawiając, że przyszła uprawa roślin staje się dużo łatwiejszym zadaniem. Rośliny na poplon posiadają bardzo zróżnicowany system korzeniowy, uzupełniający się wzajemnie i penetrujący różne warstwy gleby, dzięki czemu gleba lepiej gromadzi i zatrzymuje wilgoć. Mieszanka poplonowa TOP GLEBA zawiera rośliny, które bardzo dobrze pokrywają glebę, zacieniają ją i ograniczają wzrost chwastów. Duża biomasa utworzona przez rośliny wchodzące w skład mieszanki poplonowej wzbogaca glebę w składniki odżywcze oraz zwiększa żyzność gleby na skutek poprawy bilansu substancji organicznej w glebie poprzez odtwarzanie zasobów próchnicy. Korzyści jakie występują po zastosowaniu mieszanki TOP GLEBA, to: poprawa jakości gleby, poprawa zdrowotności stanowiska. Zadaniem roślin poplonowych jest zwiększenie plonu uprawy następczej. Mieszanka poplonowa spełnia warunki zazielenienia oraz programu rolno-środowiskowego.

Skład % mieszanki:

  • Olejarka Abisyńska  10%
  • Owies Szorstki  35%
  • Wyka Jara  20%
  • Seradela  5%
  • Len oleisty 5%
  • Facelia Błękitna  15%
  • Słonecznik  10%

Norma wysiewu: 12-15 kg/ha

Rekomendacje jako przedplon pod: kukurydza, zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki

TOP GLEBA spełnia warunki ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi"

Aby uzyskać dopłaty i spełnić warunki ekoschematu “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” należy wysiać mieszankę międzyplonową Top Gleba w terminie do 1 października i pozostawić na polu, co najmniej do 15 lutego następnego roku. W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada. Więcej na temat Ekoschematów możesz przeczytać w naszym artykule: Ekoschematy – co to jest?

Top-Gleba-mieszanka-poplonowa
Top-Gleba-mieszanka-strukturotwórcza

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub zamów w sklepie.

mieszanka poplonowa

Cechy roślin wchodzących w skład mieszanki międzyplonowej TOP GLEBA

Olejarka Abisyńska

Szybko odrastająca, wysoka roślina (do 1 m). Tego rodzaju rośliny poplonowe wykształcając głęboki system korzeniowy. Poprawia właściwości i stan fitosanitarny gleby. Tego typu zielony nawóz dobrze ogranicza powstawanie chwastów. Szybko wymarza. Dobrze radzi sobie w długotrwałych niedoborach wody i przy wysokich temperaturach. Roślina z rodziny astrowatych, dlatego nie jest atakowana i zasiedlana przez choroby i szkodniki występujące w zbożach.

Wyka jara

Dzięki korzeniom brodawkowym wyka wiąże wolny azot z powietrza. Rośliny charakteryzują się pośrednim systemem korzeniowym, tzn. między palowym a wiązkowym sięgającym do 1 metra. Szybki wzrost i duża masa zielona. Wzbogaca glebę w substancje organiczne oraz chroni ją przed chwastami.  Osiąga wysokość ok. 40-80 cm.

Facelia błękitna

Roślina mało wymagająca w uprawie, jest odporna na suszę oraz przymrozki. Posiada dużą dynamikę wzrostu i umożliwia osiągnięcie w krótkim czasie wysokich plonów masy zielonej. Spulchnia glebę, poprawia jej strukturę oraz wzbogaca ją w cenną próchnicę. Hamuje powstawanie i rozwój chwastów, zmniejsza erozję gleby. Działa fitosanitarnie, zapobiega przenoszeniu kiły kapuścianej. Posiada długi, płaski i bardzo „rozgałęziony” korzeń.

Len oleisty

Len oleisty wykształca mocny i głęboki system korzeniowy, dzięki czemu jest mniej podatny na stres suszy i penetruje niższe warstwy gleby. Tworzy dużą masę zieloną. Skutecznie ogranicza rozwój mątwika burakowego i redukuje występowanie nicieni.

Owies Szorstki

Bardzo szybko rosnąca roślina poplonowa, obficie ulistniona, o niskich wymaganiach glebowych. Bardzo dobrze rośnie na glebach piaszczystych, glebach lekkich. Wrażliwa na przymrozki. Posiada płytki system korzeniowy i wiele drobnych korzeni w warstwie ornej gleby. Roślina fitosanitarna – redukcja wolno żyjących nicieni. Dobrze tłumi rozrost chwastów.

Seradela

Mało wymagająca roślina, miododajna, fitosanitarna, nazywana „koniczyną piasków”, która świetnie nadaje się do uprawy na słabszych, piaszczystych, lekkich glebach. Posiada głęboko sięgające korzenie i wiąże azot atmosferyczny, a symbioza z bakteriami nitryfikacyjnymi pozwala seradeli wzbogacić glebę nawet o ponad 100 kg/ha azotu pobranego z atmosfery, dzięki czemu podnosi plony upraw następczych. Potrafi czerpać wodę zawartą w atmosferze dzięki włoskom pobierającym wilgoć z mgły i rosy.

Słonecznik

Tworzy głęboki, palowy korzeń sięgający do dwóch metrów, doskonale penetrując głębsze warstwy gleby. Odporny na okresowe niedobory wody i bardzo dobrze toleruje słabe stanowiska. Buduje dużą masę zieloną i korzeniową. Dzięki szerokim liściom ogranicza parowanie i reguluje temperaturę gleby na skutek jej zacieniania oraz ogranicza w znacznym stopniu powstawaniu chwastów, okrywa glebę, przez co ułatwia gromadzenie wody z opadów, niwelując parowanie i wysuszanie gleby.
Top-Gleba-poplony
Top-Gleba-poplon

Dlaczego warto siać mieszanki międzyplonowe?

Uprawa mieszanek międzyplonowych pozytywnie oddziałuje na glebę i przynosi liczne korzyści w zakresie ochrony, jakości i ilości plonu uprawy następczej. Korzenie roślin międzyplonowych przerastają różne warstwy gleby, przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania struktury gruzełkowatej gleby. Okrywa roślinna stymuluje rozwój organizmów glebowych, pobudzając procesy życiowe w glebie, zwłaszcza dżdżownic i biomasy drobnoustrojowej. Rośliny uprawiane w okresie międzyplonowym zapewniają odpowiednie składniki mineralne, które docierają również do głębszych warstw gleby. W glebie zwiększa się poziom równowagi biologicznej, poprawia się jej urodzajność i zdrowotność stanowiska. Ważne jest to, żeby każdy z komponentów mieszanki miał podobne wymagania glebowe i oddziaływanie na gospodarkę wodną. Mieszanka poplonowa na poplon ozimy, jak i poplon letni, jako idealny nawóz zielony, ma niewielkie wymagania glebowe (można również spotkać się z terminem poplon ścierniskowy, który stosuje się jako nawóz zielony pod rośliny jare).

Międzyplony mają też ogromne znaczenie w ochronie gleby przed erozją wietrzną i wodną, zabezpieczają zasoby składników pokarmowych w glebie przed wymyciem. Rośliny na poplon jesienią ograniczają w znacznym stopniu powstawaniu chwastów, na zimę umożliwiają okrycie pól, przez co ułatwiają gromadzenie wody z opadów zimowych, które w ostatnich latach są bardzo małe, co powoduje wczesną suszę wiosenną. Z kolei wczesną wiosną i latem (poplon letni) okrywa roślinna  ogranicza parowanie i reguluje temperaturę gleby na skutek jej zacieniania. Zaletą niektórych gatunków jest również zdolność wiązania wolnego azotu atmosferycznego i wzbogacenie gleby w ten składnik, dzięki czemu można zrezygnować z części mineralnego nawożenia azotowego. Rośliny poplonowe pobierają i zatrzymują niezbędne składniki, które nie zostały spożytkowane przez uprawy główne. Poplon sprawdza się zarówno na gleby lekkie jak i gleby średnie.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub zamów w sklepie.