Co zasiać na poplon?

Odpowiedź wydaje się oczywista: mieszanki międzyplonowe

 

Międzyplony, zwane również poplonami, uprawiane są między dwoma plonami głównymi. Prawidłowa agrotechnika w tym zakresie przynosi gospodarstwom rolnym (i środowisku naturalnemu) wiele korzyści. Eksperci zaznaczają, że wartość nawozowa starannie skomponowanych mieszanek międzyplonowych porównywalna jest z działaniem obornika. Podobnie jak on, mieszanki międzyplonowe działają jak zielony nawóz – użyźniają podłoże, wzbogacają je w składniki organiczne odpowiednią materię organiczną i wpływają fitosanitarnie na środowisko glebowe. Ponadto, siew międzyplonów w pewnym wymiarze rekompensuje negatywne skutki wysokiego udziału zbóż w strukturze zasiewów. W jaki sposób mieszanki międzyplonowe wpływają na właściwą uprawę? Jak dobrać mieszankę międzyplonową? Sprawdź!

 

Zastosowanie mieszanek międzyplonowych w rolnictwie

Jaką rolę w rolnictwie pełnią mieszanki międzyplonowe? Zastosowanie poplonów pozytywnie oddziałuje na jakość i ilość plonu uprawy następczej. Korzenie roślin międzyplonowych przerastają różne warstwy gleby, przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania struktury gruzełkowatej zapewniającej sprawność warstwy ornej. Ponadto, poplony zapewniają równowagę biologiczną w glebie, zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczaniu się azotanów, rośliny poplonowe stymulują rozwój organizmów glebowych (przede wszystkim dżdżownic i biomasy drobnoustrojowej), pobudzają procesy życiowe w ziemi. Rośliny poplonowe zdecydowanie poprawiają żyzność gleby, wzbogacają ją o potrzebne składniki mineralne, zmniejszają zasolenie gleby. Mogą stanowić również źródło dodatkowej paszy.

Mieszanki międzyplonowe pełnią również funkcję ochronną. Dzięki nim znacząco redukuje się zjawisko erozji wietrznej i wodnej zachodzącej w glebie, a ważne składniki pokarmowe są zabezpieczone przed wymyciem. Pierwsze rośliny na poplon można wysiewać już wczesną wiosną. Wyróżnić można także poplon letni oraz poplon ozimy. W okresie jesiennym poplony ograniczają rozmnażanie się chwastów, zimą tworzą warstwę ochronną na polach, wiosną ułatwiają gromadzenie wody z opadów zimowych, a latem zmniejszają parowanie wody z podłoża i rzucają cień, co pozwala zachować odpowiedną temperaturę gleby.

Najlepsze mieszanki międzyplonowe – TOP GLEBA dla wysokich plonów

Międzyplon może być jedno- lub wielogatunkowy. Lepsze rezultaty pozwalają osiągać mieszanki międzyplonowe. Dlaczego właśnie wieloskładnikowe poplony są bardziej popularne? Odpowiedź jest prosta: mieszanki, ze względu na swoją różnorodność, lepiej „radzą sobie” w zróżnicowanych warunkach agrometeorologicznych i penetrują glebę na różnych głębokościach, zapewniają odpowiednie substancje organiczne. Wybór mieszanki międzyplonowej nie jest łatwy. Aby zasianie roślin przyniosło założony efekt, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak przeznaczenie, plon główny, typ gleby. Jednym z najważniejszych parametrów mieszanki jest jej skład. Rolnikom szukającym wieloskładnikowego, różnorodnego międzyplonu specjaliści polecają mieszankę TOP GLEBA. W jej starannie skomponowanym składzie znajdziemy:

  • olejarkę abisyńską (10%) poprawiającą właściwości i stan fitosanitarny gleby, wyraźnie ograniczającą powstawanie chwastów;
  • owies szorstki (40%) zaliczany do grupy roślin fitosanitarnych;
  • wykę jarą (20%) z korzeniami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza;
  • koniczynę aleksandryjską (5%) wytwarzającą dużą ilość biomasy i poprawiającą strukturę gleby;
  • facelię błękitną (15%) spulchniającą glebę, poprawiającą jej strukturę, wzbogacającą ją w cenną próchnicę oraz zmniejszającą erozję gleby i zachwaszczenie;
  • słonecznik (10%), który buduje obfitą masę zieloną i korzeniową, ogranicza parowanie i reguluje temperaturę gleby poprzez jej zacienianie, ogranicza powstawanie chwastów oraz okrywa glebę, przez co ułatwia gromadzenie wody z opadów, niwelując parowanie i wysuszanie podłoża.

Jakie pozostałe rośliny wykorzystywane są zarówno w rolnictwie, jak i ogrodnictwie, jako znakomity nawóz zielony? Świetnie z tego zadania wywiązują się rośliny motylkowe, rośliny strączkowe (te zawierają znaczne ilości białka), facelia, która ma niewielkie wymagania glebowe. Dodatkowo groch siewny pastewny, łubin żółty, łubin wąskolistny, rzodkiew oleista.

Mieszanka międzyplonowa TOP GLEBA spełnia warunki zazielenienia oraz programu rolno-środowiskowego. Szczególnie dobrze sprawdza się jako przedplon pod kukurydzę, zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. Rośliny uprawiane na glebach, na których zastosowano nawozy zielone, posiadają zdecydowanie lepsze warunki uprawy.

Mieszankę międzyplonową Top Gleba można zakupić w naszym sklepie internetowym: TUTAJ!