Co zasiać na poplon?

Międzyplony, zwane również poplonami, uprawiane są między dwoma plonami głównymi. Prawidłowa agrotechnika w tym zakresie przynosi gospodarstwom rolnym (i środowisku naturalnemu) wiele korzyści. Eksperci zaznaczają, że wartość nawozowa starannie skomponowanych mieszanek międzyplonowych porównywalna jest z działaniem obornika. Podobnie jak on, mieszanki poplonowe działają jak zielony nawóz – wzbogacają glebę, użyźniają podłoże, wzbogacają je w składniki organiczne odpowiednią materię organiczną i wpływają fitosanitarnie na środowisko glebowe. Ponadto, siew poplonu w pewnym wymiarze rekompensuje negatywne skutki wysokiego udziału zbóż w strukturze zasiewów. W jaki sposób mieszanki międzyplonowe wpływają na właściwą uprawę? Jak dobrać poplon? Nasiona odpowiedniej mieszanki będą tu kluczową kwestią. Sprawdź najważniejsze informacje!

 

Poplon ozimy i letni – zastosowanie

Jaką rolę w rolnictwie pełnią mieszanki międzyplonowe? Zastosowanie poplonów pozytywnie oddziałuje na jakość i ilość plonu uprawy następczej. Korzenie roślin międzyplonowych przerastają różne warstwy gleby (docierają nawet do głębszych warstw gleby), przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania struktury gruzełkowatej zapewniającej sprawność warstwy ornej. Ponadto, poplony zapewniają równowagę biologiczną w glebie, dbają o odpowiednie wzbogacenie gleby w składniki odżywcze, zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczaniu się azotanów, rośliny poplonowe stymulują rozwój organizmów glebowych (przede wszystkim dżdżownic i biomasy drobnoustrojowej), pobudzają procesy życiowe w ziemi. Rośliny poplonowe zdecydowanie poprawiają żyzność gleby, wzbogacają ją o potrzebne składniki mineralne, zapewniają bogactwo składników odżywczych, zmniejszają zasolenie gleby. Zadaniem roślin poplonowych jest wzbogacanie gleby, jak i dostarczenie nawozu zielonego, hamują również rozrost chwastów. Mogą stanowić również źródło dodatkowej paszy.

Mieszanki międzyplonowe pełnią również funkcję ochronną. Dzięki nim znacząco redukuje się zjawisko erozji wietrznej i wodnej zachodzącej w glebie, a ważne składniki pokarmowe są zabezpieczone przed wymyciem. Poplon nasiona, pierwsze rośliny na poplon można wysiewać już wczesną wiosną. Wyróżnić można także poplon letni oraz poplon ozimy. W okresie jesiennym poplony ograniczają rozmnażanie się chwastów, zimą tworzą warstwę ochronną na polach, wiosną ułatwiają gromadzenie wody z opadów zimowych, a latem zmniejszają parowanie wody z podłoża i rzucają cień, co pozwala zachować odpowiedną temperaturę gleby. Uprawa roślin poplonowych pozwala na zdecydowanie zachować zdecydowanie lepsze warunki dla roślin następczych. Mogą się sprawdzić na praktycznie każdy rodzaju gleby.

 

      

 

Rośliny na poplon – TOP GLEBA dla wysokich plonów

Międzyplon może być jedno lub wielogatunkowy. Lepsze rezultaty pozwalają osiągać mieszanki na poplon. Dlaczego właśnie wieloskładnikowe poplony są bardziej popularne? Odpowiedź jest prosta: mieszanki, ze względu na swoją różnorodność, lepiej „radzą sobie” w zróżnicowanych warunkach agrometeorologicznych i penetrują glebę na różnych głębokościach, zapewniają odpowiednie substancje organiczne. Odpowiednio dobrany poplon świetnie użyźni zarówno gleby lekkie, jak i gleby średnie. Rośliny wykorzystuje się również na zielonkę, siano, zbiory zielonej masy, czy ekologiczny nawóz. Wybór mieszanki nie jest łatwy. Aby zasianie roślin przyniosło założony efekt, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak przeznaczenie, plon główny, typ gleby. Jednym z najważniejszych parametrów mieszanki jest jej skład. Rolnikom szukającym wieloskładnikowego, różnorodnego międzyplonu specjaliści polecają mieszankę TOP GLEBA. W jej starannie skomponowanym składzie znajdziemy nasiona roślin:

  • olejarka abisyńska (10%) poprawiającą właściwości i stan fitosanitarny gleby, wyraźnie ograniczającą powstawanie chwastów;
  • owies szorstki (35%) zaliczany do grupy roślin fitosanitarnych;
  • wyka jara (20%) z korzeniami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza;
  • seradela (5%) nazywaną „koniczyną piasków”, która świetnie nadaje się do uprawy na słabszych glebach i posiada głęboko sięgające korzenie oraz wiąże azot atmosferyczny;
  • len oleisty (5%), który tworzy dużą masę zieloną oraz bardzo skutecznie ogranicza rozwój mątwika burakowego i redukuje występowanie nicieni.
  • facelia błękitna (15%) spulchniającą, poprawiającą strukturę gleby, wzbogacającą ją w cenną próchnicę oraz zmniejszającą erozję gleby i zachwaszczenie;
  • słonecznik (10%), który buduje obfitą masę zieloną i korzeniową, ogranicza parowanie i reguluje temperaturę gleby poprzez jej zacienianie, ogranicza powstawanie chwastów oraz okrywa glebę, przez co ułatwia gromadzenie wody z opadów, niwelując parowanie i wysuszanie podłoża.

Jakie pozostałe rośliny wykorzystywane są zarówno w rolnictwie, jak i ogrodnictwie, jako znakomity nawóz zielony? Świetnie z tego zadania wywiązują się rośliny motylkowe, rośliny strączkowe – spora grupa roślin bobowatych (te zawierają znaczne ilości białka), facelia, która ma niewielkie wymagania glebowe. Dodatkowo groch siewny pastewny, łubin żółty, łubin wąskolistny, rzodkiew oleista.

Nasiona na poplon

Potrzebny jest Ci naturalny nawóz? Sprawdź nasze nasiona na poplon. Mieszanka międzyplonowa TOP GLEBA spełnia warunki zazielenienia, programu rolno-środowiskowego oraz warunki ekoschematu “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” Ekoschematy – co to jest? Szczególnie dobrze sprawdza się jako przedplon pod kukurydzę, zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. Rośliny uprawiane na glebach, na których zastosowano nawozy zielone, posiadają zdecydowanie lepsze warunki uprawy. Zadbaj o utrzymanie dobrej żyzności gleby i dostarcz jej odpowiednich składników pokarmowych z pomocą naszej wyselekcjonowanej mieszanki roślin!

Mieszankę międzyplonową Top Gleba można zakupić w naszym sklepie internetowym: TUTAJ!