Mieszanka traw

TOP Mix - Trawy pastwiskowe. Najwyższej jakości mieszanki pastewne wyselekcjonowane i dobrane na rynek polski.
Alternatywa w żywieniu bydła. Duży zapas paszy, który szybko się uzupełnia.

Mieszanka pastwiskowa - więcej mięsa i mleka

Mniej zmartwień, wygodne rozwiązania, więcej czasu na ważne działania i decyzje to koncepcja „Więcej mięsa i mleka” obejmująca wszystkie nasze produkty.

Korzystając z szerokiej gamy produktów firmy DLF opracowaliśmy dla polskich hodowców nowe mieszanki, które są najlepiej dostosowane nie tylko do naszych warunków klimatycznych i glebowych, ale spełniają także oczekiwania i potrzeby producentów mleka i mięsa wołowego.

Zwiększ produkcje stada

Zwiększ wyniki swojego stada, korzystając z naszych najlepszych odmian i mieszanek paszowych. Zwiększona strawność o 8% paszy jest możliwa do uzyskania, jeśli wybierzesz trawy TOP MIX o wysokiej wydajności.

Mniej chwastów / szybkie kiełkowanie

Każdego roku zapewnij sobie solidna pozycje i jakość dzięki naszym mieszankom z najwyższej jakości nasionami. TOP MIX z firmy DLF zapewnia do 10% lepsze kiełkowanie i mniej chwastów.

Większa wydajność z pola

Maksymalizuj wydajność bez zwiększania kosztów wejściowych, wybierając najlepsze odmiany w celu uzyskania większej efektywności i większej trwałości. Zwiększ wydajność produkcji stosując trawy o największym potencjale. Wybierz nasze najnowsze odmiany.

Mieszanki pastewne

Mieszanki Pastewne

TOP MIX Mieszanka Kujawska

Skład TOP MIX Mieszanki kujawskiej oparty jest na szybko rosnących gatunkach traw i roślin bobowatych. Przeważający udział życic w składzie tej mieszanki traw, pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego plonu zarówno masy zielonej jak i suchej o dużej koncentracji składników pokarmowych, a w szczególności węglowodanów. Dodatek roślin bobowatych wzbogaca paszę w białko, co jest świetnym rozwiązaniem dla osób planujących zakładanie pastwisk. System korzeniowy poprawia strukturę gleby, a znajdujące się na nim bakterie brodawkowe wzbogacają glebę w azot. Oferowana mieszanka traw nadaje się na wszystkie typy, do użytkowania głównie kośnego nie wykluczającego jednak spasania.

Użytkowanie: Kośne
Norma wysiewu: 35-40 kg/ha

Skład % mieszanki:

 • Koniczyna Inkarnatka 30%
 • Wyka Ozima 20%
 • Życica wielokwiatowa 50%

TOP MIX Trwała

Te mieszanki nasion traw dla gospodarstw prowadzących produkcję pasz objętościowych dla wysokowydajnych krów. Idealna na grunty intensywnie użytkowane. Przeznaczona jest na gleby mineralne, do 2-4 letniego użytkowania. Nie ma słabych punktów. Nasiona traw zawierają dwa typy Festulolium – przebój firmy DLF na świecie. Dobrze nawożona TOP MIX Trwała nie zawodzi.

Użytkowanie: Kośne
Norma wysiewu: 35-40 kg/ha

Skład % mieszanki nasion:

 • Festulolium typ życica 25%
 • Festulolium typ kostrzewa trzcinowa 15%
 • Życica trwała średniopóźna 20%
 • Życica trwała późna 20%
 • Kupkówka pospolita 20%

Życica PLUS w mieszankach

Życica PLUS ma dominujące cechy życicy z dodatkowymi zaletami kostrzewy. Życica PLUS w mieszance może zwiększyć potencjał plonu, zawartość energii i poprawić trwałość użytków zielonych.

trawa na pastwisko
trawy pastewne

Życica PLUS daje:
– wczesny wzrost na wiosnę
– szybkie odrastanie z wydajnością wyższą o 20%
– zwiększona trwałość mieszanki
– zwiększona odporność na choroby
– poprawiona tolerancja na stres

Kostrzewa trzcinowa PLUS w mieszankach

Kostrzewa trzcinowa PLUS ma dominujące cechy kostrzewy trzcinowej z dodatkowymi zaletami życic. Kostrzewa trzcinowa PLUS w mieszance zwiększa tolerancję na stres klimatyczny, potencjał plonu i jakość paszy.

mieszanka pastwiskowa
rodzaj trawy pastewnej

Kostrzewa trzcinowa PLUS daje:
– poprawiony potencjał wydajności mieszanki
– głębokie korzenie dla lepszej tolerancji na stres
– silnie ulistniony i strawny odrost

TOP MIX Podsiew

Bardzo prosta, ale dobrze zaprojektowana mieszanka traw do podsiewu. Szczególnie nadaje się do podsiewu pastwisk. Można modyfikować ją poprzez dodanie innych gatunków według konkretnych potrzeb. Na TUZ podsiew nasion traw powinien być wykonywany już po 2-3 latach od złożenia użytku. TOP MIX Podsiew – tania i skuteczna poprawa jakości!

Użytkowanie: Kośno-pastwiskowe
Norma wysiewu: 20-25 kg/ha

Skład % mieszanki nasion:

 • Życica trwała średniowczesna 20%
 • Życica trwała średniopóźna 40%
 • Życica trwała późna 40%

Czy wiesz, że podsiew jest 3-4 razy tańszy niż zakładanie tego samego użytku od nowa, oraz, że poniesione nakłady na podsiew mogą zwrócić się już tego samego roku?

Podsiew poprawia plony i ich jakość

Spadek plonowania spowodowany starą i nie produktywną roślinnością, to problem z którym muszą radzić sobie rolnicy. Stara darń powoduje
znaczący spadek jakości pozyskiwanej paszy nawet o 40% w stosunku do stanowisk podsiewanych. Rozwiązaniem tego problemu jest właściwa
pielęgnacja łąk poprzez właściwe zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie oraz podsiew traw i motylkowych. Dobrze przeprowadzony podsiew może znacznie poprawić jakość stanowiska i przedłużyć jego okres użytkowania.

mieszanka traw

Zalety i cel wykonywania podsiewu:

 • szybka regeneracja runi po zimowych zniszczeniach
 • wydłużenie okresu użytkowania stanowiska, bez konieczności wykonywania orki.
 • poprawa jakości pozyskiwanej paszy poprzez uzupełnienie brakujące motylkowe oraz lepsze nowe odmiany.
 • ograniczenie rozwoju chwastów poprzez utrzymywanie gęstej darni.

nasiona trawy pastwiskowej

Trawa pastwiskowa - wydobądź jak najwięcej z każdego kęsa

Nowe technologie sprawiają, że zwierzęta są bardziej wydajne.
Z trawami DLF Fiber Energy, ich spożycie przez zwierzęta wzrasta, zyskujemy do 8% więcej energii co daje wyższa produkcje mięsa lub mleka. Efektywne pobieranie suchej masy ma zasadnicze znaczenie dla rentowności produkcji. Idealnie, każdy kilogram suchej masy powinien być dostępny do fermentacji w żwaczu, ale natura nie działa w ten sposób. Dużo energii jest zablokowane we włóknie wchodzącym w skład ścian komórkowych. Program hodowli traw DLF poprawia uwalnianie energii z włókna w żwaczu.

Sprawdź nasze mieszanki traw! Twój zysk jako rolnika
• Poprawa strawności o 1% podnosi produkcję mleka średnio o ¼ litra na krowę dziennie, a produkcje wołowiny średnio o 24 gramy dziennie.
• Poprawa strawności o 1% generuje dodatkowe 91 litrów mleka z każdej krowy każdego roku. Przy średniej cenie 1,49 zł. za 1 litr surowego mleka zarobiłbyś dodatkowe 135 zł od każdej krowy w ciągu roku.
• Poprawa strawności o 1% generuje dodatkowe 8,76 kg mięsa rocznie. Przy średniej cenie 11,30 zł za kg mięsa zarobiłbyś dodatkowe 99 zł rocznie.

Odzyskaj swoje koszty w niecały rok! **
Z trawami DLF Fiber Energy w runi możesz zwiększyć strawność nawet o 8%. Ponieważ każda poprawa strawności o 1% zwiększa dzienna produkcje mleka o ¼ litra na krowę i 24 gramów mięsa na sztukę, możesz łatwo odzyskać koszty
ponownego wysiewu w ciągu roku*.
*Cena rynkowa w UE-28
**w porównaniu do ponownego wysiewu ze standardowymi odmianami traw

Chcesz kupić nasiona traw? Skontaktuj się z nami.