Rzepak populacyjny ONCA

Najbardziej opłacalna odmiana liniowa rzepaku ozimego.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu

ONCA

Rzepak ozimy
Odmiana populacyjna

Wybitna odmiana

Trzyletnie wyniki rejestrowe (2018-2019-2020) pokazały, że ONCA jest najwyżej plonującą odmiana populacyjną ze średnim plonem 5 t/ha co dało najwyższy wynik 108% wzorca.

Rośnie wszędzie

W badaniach porejestrowych (SDO) w 2021, na 13 lokalizacji, aż w 12 ONCA plonowała na poziomie wzorca lub powyżej. Świadczy to o bardzo dobrych zdolnościach przystosowawczych odmiany do różnych stanowisk.

Nie boi się wyzwań

W badaniach SPZO/UKZUZ w 2021 roku odmiana ONCA uzyskała najwyższy wynik spośród wszystkich odmian (+14%). Przyrost plonu przy zwiększonej agrotechnice wyniósł + 630 kg/ha!

Plonuje jak mieszaniec

W badaniach porejestrowych (SDO) w 2021 ONCA uzyskała jeden z najwyższych wyników 4,71 t/ha [104 % wzorca] pośród odmian mieszańcowych i populacyjnych.

Dlaczego warto zasiać odmianę liniową rzepaku ONCA?

WYNIKI PLONOWANIA RZEPAKU ONCA

Plonowanie rzepaku ozimego.
Doświadczenia rejestrowe 2018-2020. Odmiany populacyjne

Maksymalne plony!

ONCA to najlepsza odmiana rzepaku populacyjnego. Nie ma sobie równych w plonowaniu. Trzyletnie wyniki rejestrowe (2018-2019-2020) pokazały, że ONCA jest najwyżej plonującą odmiana populacyjną ze średnim plonem 5 t/ha co dało najwyższy wynik 108% wzorca

2018 – 5,63 t/ha (106 % wzorca)

2019 – 4,45 t/ha (105 % wzorca)

2020 – 4,93 t/ha (114 % wzorca)

Plonowanie rzepaku ozimego ONCA.
Doświadczenia łanowe 2022.

Mapa-Wyniki-plonowania-rzepak-populacyjny-ONCA

W badaniach porejestrowych (SDO) w 2021, ONCA uzyskała jeden z najwyższych wyników 4,71 t/ha co dało 104 % wzorca.

Plon (% wzorca) odmian populacyjnych rzepaku ozimego w badaniach SDO 2021.

WNIOSEK: Na 13 lokalizacji, aż w 12 ONCA plonowała na poziomie wzorca lub powyżej. Świadczy to o bardzo dobrych zdolnościach przystosowawczych odmiany do różnych stanowisk.

Intensywna agrotechnika na +

Plonowanie odmian rzepaku ozimego w zależności od poziomu agrotechniki. Badania SDO 2021.

Zwyżka plonu odmian rzepaku ozimego w zależności od poziomu agrotechniki. Badania SDO 2021.

Hodowla

ONCA została wyhodowana w Opawskim Instytucie Badawczym (OSEVA PRO s.r.o.) zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Klimat i gleby na Płaskowyżu Głubczyckim są identyczne jak w naszym kraju (m. in. Głubczyce, Prudnik, Racibórz, Kietrz czy Głogówek). Stąd wniosek, że ONCA jest bardzo dobrze przystosowana do warunków naszego kraju.

Tak jak ONCA jest najpotężniejszym i największym kotem w Ameryce, tak nasza odmiana ONCA jest nr 1 w plonowaniu.

Genotyp OP-BN-61 = ONCA

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: Czechy 2021
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach.

Kryteria agronomiczne:
Wysokość roślin: średnio wysokie
Odporność na wyleganie: dobra
Wigor jesienny: dobry
Odporność na wydłużanie pędu jesienią: bardzo dobra
Odporność na osypywanie: dobra
Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na choroby:
TuYV: wysoka
Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo wysoka
Zgnilizna twardzikowa: wysoka
Cylindrosporioza: wysoka
Werticilioza: wysoka

Kryteria technologiczne:
Poziom oleju: średni
Poziom białka: średni
Poziom GLS: średni

Termin i norma wysiewu rzepaku populacyjnego ONCA

Dobra adaptacja rzepaku populacyjnego ONCA do różnych warunków glebowych stwarza możliwość uprawy odmiany praktycznie na wszystkich stanowiskach.

Fizjologia rzepaku populacyjnego ONCA

Rzepak populacyjny ONCA, to odmiana najnowszej generacji, polecana szczególnie dla gospodarstw, które posiadają słabsze stanowiska. Uprawa rzepaku wymaga większych nakładów i nieco lepszych gleb, dlatego dla gospodarstw, które szukają tańszych rozwiązań, nasiona rzepaku liniowego ONCA są optymalnym rozwiązaniem. Wysokie plony, porównywnywalne do odmian mieszańcowych rzepaku, dobra zimotrwałość, bardzo dobra adaptacja do zmiennych warunków środowiska oraz słabszych stanowisk glebowych plasuje rzepak ONCA jako nr 1, wśród odmian populacyjnych dostępnych na rynku.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu.

SPRAWDŹ NASZE INNE ODMIANY

RGT PARADIZZE

Odmiana mieszańcowa.

Optymalne połączenie bardzo wysokich plonów z jakością. Bardzo wysoka zawartość oleju. Wybitna, wielogenowa odporność na choroby oraz regularne plonowanie powyżej wzorca.

RGT GUZZI

Odmiana mieszańcowa.

Nowa jakość plonu! Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach, wydajność na słabszych stanowiskach oraz wysoki profil zdrowotnościowy odmiany plasuje RGT Guzzi wśród najlepszych odmian rzepaku ozimego.