Co to jest FAO?

Współczesne hodowle roślin oferują szereg różnych rodzajów kukurydzy. Dobór odpowiedniej jest bardzo ważny, ponieważ odmiana jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o wynikach plonowania. Poszczególne różnią się m.in. typem ziarna (flint, dent, flint-dent), wielkością kolby (ilością rzędów oraz ilością ziaren w każdym rzędzie), rozmiarem roślin i stopniem ich ulistnienia, wigorem, tolerancją na wczesne wyleganie i wyleganie przed zbiorem, odpornością na choroby, a także liczbą FAO. Decydując jaką kukurydzę wybrać na swoje pola, niewątpliwie warto zwrócić uwagę na wszystkie wymienione parametry. Jednak, co oznacza FAO w kukurydzy? Co stoi za tym skrótem? Co to jest FAO w kukurydzy i jakie FAO kukurydzy na kiszonkę, a jakie w uprawie na ziarno jest optymalne?

Fao w kukurydzy - co oznacza?

Co to jest FAO w kukurydzy? Otóż, FAO to system cyfrowych oznaczeń, które wskazują na wczesność odmiany, a co za tym idzie na długość okresu wegetacyjnego, jaki jest konieczny do tego, aby zadbać o większą koncentrację suchej masy. Wczesność dojrzewania ma przy tym ogromny wpływ na potencjał plonowania. Wybierając zbyt wczesną dla danego stanowiska odmianę (o niskiej liczbie FAO) ryzykujemy skróceniem okresu wegetacji, czego skutkiem mogą być niskie zbiory, gwałtowny spadek plonów ziarna (niższe, niż wskazuje potencjał). Z kolei siew zbyt późnej dla danego regionu odmiany kukurydzy zwykle przekłada się na opóźnienie zbioru i dużą wilgotność ziarna. Stąd też, COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) dla każdej odmiany określa liczbę FAO, dzięki czemu możliwa jest tzw. rejonizacja, czyli dobór odmiany do warunków klimatyczno-glebowych w danym regionie, właśnie na bazie jej wczesności. Jak widać FAO jest bardzo ważne w okresie dojrzewania. Warto również zastanowić się jakie FAO kukurydzy na kiszonkę, a jakie w uprawie na ziarno jest odpowiednie.

Liczba FAO

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją  rozróżnia się następujące odmiany kukurydzy:
– odmiany wczesne – FAO do 230,
– odmiany średnio-wczesne – FAO 240-250,
– odmiany średnio-późne – FAO 260-290.

W Polsce podział ten jest bardziej rozbudowany i tak też odmiany dzieli się na:
– odmiany bardzo wczesne – FAO do 190,
– odmiany wczesne – FAO 200-230,
– odmiany średnio-wczesne – FAO 240-250,
– odmiany średnio-późne – FAO 260-290,
– odmiany późne – FAO od 300.

Liczba FAO zawsze składa się więc z trzech cyfr. Co oznacza FAO w kukurydzy, tj. każda cyfra z osobna? Pierwsza cyfra oznacza podstawowe klasy wczesności kukurydzy, druga – grupę wczesności w ramach podstawowej klasy, a trzecia – barwę ziarniaka. Natomiast, jakie FAO kukurydzy na kiszonkę, a jakie na ziarno jest najwłaściwsze?

Jakie FAO kukurydzy na kiszonkę, jakie w uprawie na ziarno jest odpowiednie?

Liczba FAO jest istotna zarówno ze względu na możliwość dostosowania wczesności odmiany kukurydzy do warunków panujących na danym stanowisku, jak i doboru względem przeznaczenia. W takim razie, jakie FAO kukurydzy na kiszonkę, a jakie w uprawie na ziarno jest odpowiednie? Na północy Polski najlepszą jakość kiszonki zapewniają wczesne odmiany i średniowczesne (o liczbie kukurydzy FAO do 250, np. odmiana Xeraco ), w części centralnej kraju odmiany jak Pitch, z kolei w najcieplejszych rejonach, a więc na południu odmiany średniopóźne (np. Lomas). W ostatnich latach rolnicy często decydują się na odmiany kiszonkowe z FAO powyżej 300, ze względu na ich ogromny potencjał plonotwórczy świeżej masy (np. odmiana AS 170). W uprawie na ziarno w północnej Polsce sprawdzą się wczesne odmiany (np: BRV 2138 Brevi), w środkowej – średniowczesne (np: Digital), natomiast w południowej – średnio późne (np: AS 201). Oczywiście w obecnie zmieniających się warunkach środowiska, zakres FAO wysiewanych odmian kukurydzy w poszczególnych regionach kraju znacznie się rozszerza i wiele gospodarstw z powodzeniem sieje odmiany o bardzo zróżnicowanym FAO, opierając się na swoim doświadczeniu i obserwacji warunków panujących na danym terenie.