Typy ziarna kukurydzy

Kukurydza, obok rzepaku i takich zbóż, jak pszenica zaliczana jest do najpopularniejszych roślin hodowanych w naszym kraju, jak również w Europie i na całym świecie. Uprawia się ją przede wszystkim na ziarno i grys, do przerobu młynarskiego (na skrobię, kaszę i mąkę), na kiszonkę (paszę dla zwierząt uzyskiwaną z całych kolb), a także do produkcji biogazu. W związku z tym, współczesne hodowle roślin oferują wiele różnych odmian kukurydzy. Siew odpowiedniej to jeden z najistotniejszych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Stąd też, przed zakupem nasion kukurydzy, a co za tym idzie doboru konkretnej odmiany, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników, m.in. typ ziarna kukurydzy. Do wyboru mamy kukurydzę flint i dent. Czym różni się ziarno typu flint od ziarna dent? Jakie jest ich przeznaczenie i jaką kukurydzę (flint czy dent) wybrać?

Ziarno typu flint

Wyróżnia się dwa typy ziarna kukurydzy – flint i dent. Odmiany rośliny o ziarnach typu flint cechują się szybszym wzrostem początkowym, wcześniejszym kwitnieniem oraz wyższą odpornością na niskie temperatury, co oznacza, że kukurydzę można wysiewać wcześniej, gdy temperatura gleby wynosi zaledwie 5-6 stopni Celsjusza, z powodzeniem na glebach ciężkich i gliniastych. Są to więc odmiany wczesne, o FAO do 230. Dzięki temu okres ich wegetacji jest dłuższy. Nasiona ziaren typu flint wyróżniają się wyraźnie zaokrąglonym kształtem. Kolby kukurydzy są większe – posiadają więcej rzędów ziaren, jak również samych ziaren w rzędzie. W porównaniu do ziaren dent zawierają też znacznie więcej skrobi, w związku z czym odmiany kukurydzy typu flint, np. doskonale nadają się na kiszonkę. Różnica jest też zauważalna w samych roślinach – kukurydza flint jest nieco niższa i słabiej ulistniona, tak, jak np. DIGITAL , a więc wszystkie zasoby są wykorzystywane do budowy plonu ziarna, a nie do wzrostu rośliny.

Ziarna dent

W porównaniu do ziaren typu flint, ziarna dent odznaczają się wolniejszym rozwojem początkowym, późniejszym kwitnieniem i niższą odpornością na chłody, przez co kukurydzę powinno wysiewać się nieco później, gdy temperatura gleby osiągnie około 8-12 stopni Celsjusza. Odmiany kukurydzy dent najlepiej radzą sobie na glebach lekkich, które szybko się nagrzewają. Tego typu ziarna kukurydzy zawierają w sobie dużo bielma mączystego, dlatego przede wszystkim przeznaczone są do produkcji skrobi, a także alkoholu, choć wykazują też dobry potencjał do produkcji kiszonki. Rośliny tych odmian przeważnie są wyższe i gęsto ulistnione, a ich nasiona przypominają kształtem ząb (stąd nazwa). Kukurydza z ziarnem w typie dent szybciej dosycha w warunkach polowych i znacznie lepiej suszy się w suszarni.  Doskonałym przykładem takiej odmiany jest B2218 BRUCE LEE, odmiana o wybitnych możliwościach produkcyjnych. Duże i płaskie nasiona w typie dent pozwalają uzyskać rekordowe plony. Ziarno łatwo dosycha na polu i zbierane jest z niską wilgotnością. Zatem, która kukurydza – flint czy dent jest lepsza? Jaką odmianę wybrać?

Kukurydza flint czy dent – jaką wybrać?

Kukurydza flint i dent to dwa najpopularniejsze typy ziarna kukurydzy, które różnią się m.in. tempem wzrostu początkowego, okresem kwitnienia i wegetacji, poziomem odporności na niskie temperatury gleby, zawartością skrobi i bielma mączystego, a także rozmiarem i ulistnieniem roślin. W związku z tym, polecane są na odmienne rodzaje gleb. Ich przeznaczenie też jest różne. Dlatego nie sposób jednoznacznie zadecydować jaka kukurydza – flint czy dent jest lepsza. Odmianę kukurydzy zawsze powinno się wybierać przy uwzględnieniu stanowiska, rodzaju gleby i celów uprawy tej rośliny.