Kiedy siać kukurydzę?

Kukurydza jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawnych, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Istnieje więc bardzo dużo różnych jej odmian, a z roku na rok hodowle rejestrują kolejne, które mają zapewnić możliwie najwyższe plony. Trzeba jednak wiedzieć, że kukurydza jest dość wymagająca – zdecydowanie woli wysokie, aniżeli niskie temperatury, choć długotrwała susza również jej nie sprzyja. Za to dobrze radzi sobie na większości rodzajów gleb. W związku z tym, o powodzeniu upraw w głównej mierze decydują warunki atmosferyczne, odmiana, sposób siewu, oraz to kiedy sieje się kukurydzę. Stanowisko jest w tym przypadku kwestią drugorzędną. Wobec tego, kiedy siać kukurydzę? Od czego jest uzależniony termin siewu kukurydzy w Polsce? Jak zaplanować optymalny siew kukurydzy?

Termin siewu kukurydzy

Obok warunków pogodowych, odmiany kukurydzy, przygotowania gleby, normy wysiewu, obsady roślin, stosowanych zabiegów agrotechnicznych, nawożenia i stanowiska, istotnym czynnikiem decydującym o efektywności uprawy kukurydzy jest optymalny termin siewu kukurydzy. Należy przy tym pamiętać, że kukurydza zalicza się do roślin tak zwanego długiego okresu wegetacji i dnia krótkiego, zatem zakwita, gdy temperatura i długość dnia będą dla niej optymalne. Siew kukurydzy nie powinien jednak odbywać się w przypadkowym okresie, ponieważ ma on wpływ na wysokość i jakość plonów, przy czym nie sposób jednoznacznie określić najlepszej pory. Termin siewu kukurydzy w Polsce należy uzależnić od konkretnych czynników. Jakich? Kiedy siać kukurydzę?

Od czego jest uzależniony termin siewu kukurydzy w Polsce?

Rolnicy trudniący się uprawą kukurydzy, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że termin siewu kukurydzy w Polsce (i nie tylko) zawsze powinien być dostosowany do warunków termicznych, a także wybranej odmiany tej rośliny. Co ważne, kluczowa jest przy tym temperatura gleby oraz poziom jej zaopatrzenia w wodę, a nie temperatura powietrza. Optymalny siew kukurydzy to siew w czasie, gdy ziemia na głębokości około 5 cm osiąga temperaturę między 8 a 12 stopni Celsjusza i nie ma już ryzyka nagłych spadków temperatury nocą, a co za tym idzie przemarzania ziemi. Jeśli chodzi o dostępne na rynku odmiany kukurydzy, te dzielą się na wczesne, średniowczesne i średniopóźne, więc to również trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego terminu siewu kukurydzy

Optymalny siew kukurydzy

Kukurydza należy do tych roślin, które warto siać jak najwcześniej, choć w polskich warunkach niestety nie zawsze jest to możliwe (wiosną wciąż zdarzają się przymrozki, zwłaszcza w nocy i nad ranem). Stąd przyjmuje się, że najlepiej siać kukurydzę w okresie, gdy temperatura gleby oscyluje już w granicach 8-10 stopni Celsjusza (minimalna temperatura gleby wynosi właśnie 8 stopni Celsjusza). I tak też, odmiany wczesne (najbardziej odporne na niskie temperatury) zwykle wysiew kukurydzy następuje po 15 kwietnia, odmiany średniowczesne – na przełomie kwietnia i maja, natomiast odmiany średniopóźne – w maju. Niemniej, pojawia się coraz więcej nowych odmian kukurydzy, takich, jak np. DIGITAL, które mają obniżony próg termiczny, dzięki czemu są bardziej odporne na przemarzanie i choroby, lepiej kiełkują, rosną i dają wyższe plony, także na glebach słabych i mozaikowych. Odmiany te wyróżniają się też doskonałym wigorem wzrostu początkowego. Prócz tego, wcześniejszemu terminowi siewu kukurydzy w Polsce sprzyja wciąż postępujące globalne ocieplanie się klimatu. Głębokość siewu kukurydzy uzależniona jest od rodzaju gleby, jak również przygotowania roli.