Kiedy kosić kukurydzę na kiszonkę

Kukurydza uprawiana jest w kilku głównych celach – na ziarno, kiszonkę oraz do produkcji biogazu. W Aby otrzymać plony o pożądanych w danym sektorze właściwościach, należy wybrać odpowiednią odmianę, przestrzegać zalecanych terminów siewu oraz koszenia. Dzisiaj przychodzimy z pomocą rolnikom zastanawiającym się, kiedy kosić kukurydzę na kiszonkę, aby otrzymać w pełni wartościowy produkt zapewniający zwierzętom zalecaną dawkę składników odżywczych. Jak wyznaczyć optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę? Sprawdź i pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu dobrej jakościowo kiszonki!

Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę: dlaczego to ważne?

Wyznaczenie terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę jest najważniejszym etapem przygotowania dobrej jakościowo paszy. Decyzja o przyspieszeniu zbiorów kukurydzy wiąże się z poważnymi następstwami. W dalszej obróbce zaobserwujemy duże odciek soków z ubijanej masy, a zawartość skrobi, najbardziej skoncentrowanego, dobrze przyswajalnego źródła energii dla bydła, będzie niska. Nieco inne problemy napotkamy, jeśli opóźnimy prace na polu. Biorą pod uwagę stopień zawartości skrobi, ta będzie znacznie wyższa, jednak trudności przysporzy samo przygotowanie kiszonki. Zakiszanie kukurydzy odbywa się w warunkach beztlenowych. Aby uzyskać w silosie odpowiednie środowisko, należy prawidłowo ugnieść roślinę. Zebrana zbyt późno kukurydza jest sucha, co znacząco utrudnia jej obróbkę. Jeśli nie usuniemy z sieczki tlenu, masa będzie się grzała i psuła. Do tych problemów dochodzą również trudności z rozdrobnieniem ziarniaków i pocięciem zebranej kukurydzy. Duże frakcje są niechętnie pobierane przez bydło, a łodygi i liście (części wegetatywne) zebranej późno kukurydzy gorzej się trawią.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

Zatem jak wyznaczyć optymalny termin koszenia kukurydzy na kiszonkę? Eksperci zaznaczają, że najważniejszym kryterium jest procentowa zawartość suchej masy. Kukurydza na kiszonkę jest gotowa do zbiorów, kiedy jej ilość mieści się w przedziale 30-35%. Skoszenie rośliny na tym etapie pozwala zachować idealną proporcję między zawartością skrobi a wysoką strawnością części wegetatywnych.

Co można powiedzieć o suchej masie? Określenie suchej masy „na oko” jest niemożliwe. Aby to wykonać, należy dokonać pomiaru poprzez suszenie sieczki. Prostszym, niewymagającym użycia specjalnej aparatury sposobem na sprawdzenie zawartości suchej masy jest obserwacja linii mlecznej znajdującej się na ziarniakach. Kukurydza przeznaczona na kiszonkę jest dojrzała w momencie, kiedy linia mleczna znajdzie się na wysokości 2/3 ziarniaka, a skrobia szklista nie przekracza połowy wysokości. Ziarniak jest wówczas dobrze wypełniony skrobią, natomiast zielonka wystarczająco wilgotna, aby skutecznie ubić ją w silosie.

PITCH – pewna odmiana kukurydzy na kiszonkę

Pamiętaj, że na efektywność obróbki i jakość uzyskanej kiszonki ogromny wpływ ma odmiana posianej kukurydzy. Rolnikom skoncentrowanym na produkcji kiszonki polecamy siew kukurydzy PITCH – nieprzeciętnie produktywnej odmiany o bardzo dobrej strawności i wysokiej koncentracji energii. Ponadto, kukurydza PITCH ma mocną budowę i dobrą tolerancję na wyleganie, widoczny efekt stay-green i charakteryzuje się dobrą zdrowotnością. Duży udział masy kolb w plonie ogólnym znacząco zwiększa wydajność energetyczną uzyskanej kiszonki oraz stwarza możliwość uprawy również na ziarno.