Pitch kukurydza

Kukurydza PITCH

IDEALNA DO ŻYWIENIA BYDŁA MLECZNEGO I OPASOWEGO

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

Optymalne żywienie

Bardzo dobry względem strawności stosunek skrobi szklistej (flint) i mączystej (dent) w ziarnach. Optymalne wyniki pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki.

Produktywność

Duże rośliny, o mocnej budowie, bardzo dobrze ulistnione z grubą łodygą i efektem stay-green powodującym uzyskanie optymalnego terminu zbioru na kiszonkę.

Skrobia by-pass

Udział skrobi szklistej zapewnia regularne uwalnianie energii z kiszonki, dzięki czemu eliminujemy nadmierne zakwaszenie żwacza i utrzymujemy wysoką zdrowotność bydła.

Długie kolby

Bardzo długie, dobrze zaziarnione kolby zwiększają udział masy ziarna w plonie ogólnym zwiększa wydajność energetyczną kiszonki.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy PITCH?

Odmiana kukurydzy na kiszonkę Pitch to idealne połączenie bardzo dobrej strawności z dużej masy zielonej (łodygi i liście) z koncentracją energii pochodzącej ze skrobi. Bardzo ważne jest aby odmiana kukurydzy na kiszonkę oprócz wysokich plonów masy zielonej posiadała wysoką zawartość kolb w masie ogólnej. Odmiana PITCH posiada długie, ciężkie, dobrze zaziarnione kolby, dzięki czemu mamy pewność, że nasza kiszonka będzie nie tylko smakowita, ale także jakościowa oraz że plon ogólny będzie na wysokim poziomie.

Pitch kukurydza
Pitch kukurydza

Liczba rzędów: 18-22

Liczba ziaren w rzędzie: 30-32

MTN: 275 g

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: EU 2017
Przeznaczenie: kiszonka
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint-dent
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: dobra
Wysokość roślin: wysokie
Stay Green: bardzo dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 85 000 – 90 000
gleby średnie: 80 000 – 85 000
gleby lekkie: 75 000 – 80 000

Pitch kukurydza

Nasiona odmiany PITCH dodatkowo zaprawione w technologii

Nano Gro to inteligentny stymulator wzrostu i plonowania roślin, który kompleksowo wpływa na wzrost i metabolizm roślin, jednocześnie indukując ich odporność na choroby i warunki stresowe oraz poprawiając zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę.

WZMACNIA ODPORNOŚĆ ROŚLIN

Indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki).

POWODUJE WZROST PLONU

Powoduje, potwierdzony wieloletnimi badaniami wzrost plonu i zapewnia wysokiej jakości ziarno.

WSPOMAGA ROZWÓJ ROŚLIN

Powoduje wzrost masy korzeni i części naziemnej rośliny.
Podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę jest bardzo ważny, ponieważ stanowi ona główne źródło energii w żywieniu bydła mlecznego. Przy wyborze optymalnej odmiany należy zwrócić uwagę na: bardzo dobrą wydajność (gęste ulistnienie i mocna budowa rośliny), wysoki udział kolb w masie kiszonki, a także efekt stay-green (liście i łodygi długo pozostają zielone). Dodatkowo optymalny pod względem strawności stosunek skrobi szklistej (flint) i mączystej (dent) w ziarnie, dzięki czemu eliminujemy problemy nadmiernego zakwaszenia żwacza, utrzymujemy wysoka zdrowotność bydła oraz równomierne uwalnianie się energii. Wszystkie te zalety optymalnej kukurydzy na kiszonkę posiada odmiana PITCH.