Jakie gleby są najlepsze pod kukurydzę?

Rola kukurydzy w krajowym rolnictwie sukcesywnie wzrasta. Jak wynika z danych udostępnionych przez ARiMR, w 2021 roku łączna powierzchnia uprawy kukurydzy (na ziarno i kiszonkę) na terenie naszego kraju wynosiła ponad 1,7 mln ha. W porównaniu z poprzednim rokiem, ilość areału wzrosła aż o 21%. Zwiększenie zainteresowania rolników kukurydzą wynika z dużego zapotrzebowania na roślinę. Z kukurydzy produkuje się już nie tylko produkty spożywcze i paszę dla zwierząt, ale również ekologiczne paliwa – bioetanol i biogaz. Uprawa kukurydzy będzie opłacalna dla rolników dysponujących podłożem o określonych właściwościach. Jakie gleby są najlepsze pod kukurydzę? Sprawdź!

Uprawa pod kukurydzę – jakie gleby zapewniają roślinie najlepsze warunki do wzrostu?

Przygotowania do uprawy kukurydzy rozpoczyna się od wyboru gleby o najlepszych parametrach. Kukurydza nie jest bardzo wymagającą rośliną, co pozwala uprawiać ją na szeroką skalę na obszarach o zróżnicowanym klimacie.

Przede wszystkim, gleba pod kukurydzę powinna mieć uregulowany odczyn i stosunki wodne. Najlepsze plony uzyskamy, siejąc kukurydzę na glebach próchnicznych, głębokich, przewiewnych o wysokiej pojemności wodnej i cieplnej. Szczególnie dobre warunki do wzrostu zapewniają kukurydzy czarne ziemie, czarnoziemy oraz gleby lessowe. W następnej kolejności wyróżnić możemy gleby brunatne, piaski gliniaste oraz wykształcone z lekkich glin zwałowych. Największy potencjał plonotwórczy zapewnia podłoże o odczynie obojętnym, jednak, ze względu na dużą tolerancję, pH na poziomie 5-7,5 nie będzie przeszkodą na drodze do osiągnięcia założonych rezultatów.

Na jakość ziemi w dużej mierze wpływają przedplony. Dla kukurydzy specjaliści polecają rośliny dobrze użyźniające, np. strączkowe i motylkowe, buraki i ziemniaki na oborniku. Zastosowanie zbóż może pogorszyć właściwości fizyko-chemiczne gleby i zwiększyć zachwaszczenie.

 

Siew kukurydzy
Siew kukurydzy

 

Jakich stanowisk należy unikać?

Mimo niewielkich wymagań glebowych, nie wszystkie podłoża będą odpowiednie dla kukurydzy. Warto pamiętać, że roślina wywodzi się z tropików, więc jej naturalnym środowiskiem są obszary o wysokiej temperaturze. Gleby, które wiosną wolno się nagrzewają, opóźnią w tym przypadku kiełkowanie i wschody. Rolnikom zakładającym plantację kukurydzy odradza się wykorzystanie gleb podmokłych, zimnych, ilastych i bardzo ciężkich. Z drugiej strony, złe warunki zapewnia również podłoże nadmiernie przesuszone i piaszczyste, gdzie wyjątkowo łatwo o niedobór wody i składników pokarmowych w obrębie systemu korzeniowego.

B2218 Bruce Lee – najlepsza odmiana ziarnowa, także na słabsze gleby

Warto pamiętać, że nawet najlepsze podłoże nie zagwarantuje wysokich, w pełni satysfakcjonujących plonów, jeśli nie zadbasz o podstawy – materiał siewny o dobrych właściwościach. Odpowiedzią na potrzeby rolników poszukujących odmiany kukurydzy o wysokim potencjale i stabilności plonowania jest B2218 BRUCE LEE. Popularna odmiana jest absolutnym liderem plonowania w swojej grupie wczesności. W sezonie 2021 wygrała przez absolutny nokaut odmian wzorcowych pod względem plonu ziarna z hektara w aż 4 stacjach COBORU: Głubczyce (18,94 t/ha), Krzyżewo (18,02 t/ha), Głębokie (17,09 t/ha) i Skołoszów (16,81 t/ha). Według danych udostępnionych przez COBORU, średnia wilgotność ziarna kukurydzy B2218 Bruce Lee wyniosła jedynie 26,4%, przy średnich wilgotnościach innych odmian wynoszących blisko 30%. Słabsze gleby w tym przypadku nie muszą oznaczać gorszych rezultatów – dzięki nieprzeciętnym możliwościom plonotwórczym Bruce Lee z powodzeniem może być uprawiany nie tylko na dobrych i średnich glebach, ale także na stanowiskach słabych i mozaikowych, lecz należy pamiętać aby zawsze zmniejszyć normę wysiewu na glebach najlżejszych do 75 000 – 78 000 nasion.

Top Nasiona to również:

  • kukurydza na 5 klasę ziemi
  • kukurydza na 6 klasie ziemi
  • kukurydza na gleby piaszczyste

Kenora – odmiana kiszonkowa na trudne czasy 

Odmiana KENORA to jedna z pierwszych odmian z segmentu LEAFY, która posiada zwiększoną liczbę liści nad kolbą i bardzo dobrze sprawdza się przy zmniejszonej obsadzie roślin. Dodatkowe ulistnienie sprawia, że normę wysiewu odmiany Kenora należy zmniejszyć o minimum 10% w stosunku do standardowych odmian kiszonkowych, a na słabszych glebach można zmniejszyć normę wysiewu nawet do 65 000 – 70 000 nasion. Potężna budowa i dodatkowe ulistnienie sprawiają, że ilość zbieranej świeżej masy z każdego hektara jest ok 20% wyższa w porównaniu do standardowych odmian kiszonkowych, a dzięki dużym i w pełni zaziarnionym kolbom, zwiększa się wydajność energetyczna kiszonki.