Jakie gleby są najlepsze pod kukurydzę?

Rola kukurydzy w krajowym rolnictwie sukcesywnie wzrasta. Jak wynika z danych udostępnionych przez ARiMR, w 2021 roku łączna powierzchnia uprawy kukurydzy (na ziarno i kiszonkę) na terenie naszego kraju wynosiła ponad 1,7 mln ha. W porównaniu z poprzednim rokiem, ilość areału wzrosła aż o 21%. Zwiększenie zainteresowania rolników kukurydzą wynika z dużego zapotrzebowania na roślinę. Z kukurydzy produkuje się już nie tylko produkty spożywcze i paszę dla zwierząt, ale również ekologiczne paliwa – bioetanol i biogaz. Uprawa kukurydzy będzie opłacalna dla rolników dysponujących podłożem o określonych właściwościach. Jakie gleby są najlepsze pod kukurydzę? Sprawdź!

Uprawa kukurydzy – jakie gleby zapewniają roślinie najlepsze warunki do wzrostu?

Przygotowania do uprawy kukurydzy rozpoczyna się od wyboru gleby o najlepszych parametrach. Kukurydza nie jest bardzo wymagającą rośliną, co pozwala uprawiać ją na szeroką skalę na obszarach o zróżnicowanym klimacie.

Przede wszystkim, gleba pod kukurydzę powinna mieć uregulowany odczyn i stosunki wodne. Najlepsze plony uzyskamy, siejąc kukurydzę na glebach próchnicznych, głębokich, przewiewnych o wysokiej pojemności wodnej i cieplnej. Szczególnie dobre warunki do wzrostu zapewniają kukurydzy czarne ziemie, czarnoziemy oraz gleby lessowe. W następnej kolejności wyróżnić możemy gleby brunatne, piaski gliniaste oraz wykształcone z lekkich glin zwałowych. Największy potencjał plonotwórczy zapewnia podłoże o odczynie obojętnym, jednak, ze względu na dużą tolerancję, pH na poziomie 5-7,5 nie będzie przeszkodą na drodze do osiągnięcia założonych rezultatów.

Na jakość ziemi w dużej mierze wpływają przedplony. Dla kukurydzy specjaliści polecają rośliny dobrze użyźniające, np. strączkowe i motylkowe, buraki i ziemniaki na oborniku. Zastosowanie zbóż może pogorszyć właściwości fizyko-chemiczne gleby i zwiększyć zachwaszczenie.

 

Siew kukurydzy
Siew kukurydzy

 

Jakich stanowisk należy unikać?

Mimo niewielkich wymagań glebowych, nie wszystkie podłoża będą odpowiednie dla kukurydzy. Warto pamiętać, że roślina wywodzi się z tropików, więc jej naturalnym środowiskiem są obszary o wysokiej temperaturze. Gleby, które wiosną wolno się nagrzewają, opóźnią w tym przypadku kiełkowanie i wschody. Rolnikom zakładającym plantację kukurydzy odradza się wykorzystanie gleb podmokłych, zimnych, ilastych i bardzo ciężkich. Z drugiej strony, złe warunki zapewnia również podłoże nadmiernie przesuszone i piaszczyste, gdzie wyjątkowo łatwo o niedobór wody i składników pokarmowych w obrębie systemu korzeniowego.

ANOVI CS – najlepsza odmiana ziarnowa na słabsze gleby

Warto pamiętać, że nawet najlepsze podłoże nie zagwarantuje wysokich, w pełni satysfakcjonujących plonów, jeśli nie zadbasz o podstawy – materiał siewny o dobrych właściwościach. Odpowiedzią na potrzeby rolników poszukujących odmiany kukurydzy o wysokim potencjale i stabilności plonowania jest ANOVI CS. Popularna odmiana jest absolutnym liderem plonowania w swojej grupie wczesności (zanotowany rekord jest imponujący: wynosi ponad 15,5 tony suchego ziarna z ha). Według danych udostępnionych przez COBORU, średnia wilgotność ziarna kukurydzy ANOVI CS wyniosła jedynie 18,9%. Słabsze gleby w tym przypadku nie muszą oznaczać gorszych rezultatów – dzięki nieprzeciętnym możliwościom plonotwórczym ANOVI CS z powodzeniem może być uprawiana nie tylko na dobrych i średnich glebach, ale także na stanowiskach słabych i mozaikowych.