SIRTAKI CS

Odmiana mieszańcowa nowej generacji. Rzepak, który zapamiętasz.

SIRTAKI CS

RZEPAK OZIMY
ODMIANA MIESZAŃCOWA

  • Rozwój roślin po siewie: bardzo dobry wigor początkowy
  • Start roślin po zimie: wczesny
  • Kwitnienie: średnio wczesne
  • Dojrzałość: średnio wczesna
  • Tolerancja na choroby: Phoma: bardzo dobra, Cylindrosporium: dobra, Sclerotinia:dobra
  • Odporność na wyleganie: dobra
  • Zalecane wykonanie jesiennego i wiosennego zabiegu regulującego wysokość roślin

ZALETY ODMIANY

Wysoki potencjał plonowania

Bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany przewyższający odmiany wzorcowe.

Odmiana corocznie plonująca

Odmiana corocznie i wiernie plonująca, czego potwierdzeniem są trzyletnie wyniki z badań rejestrowych COBORU (2013-2015) oraz doskonałe wyniki z pól produkcyjnych z ostatnich lat.

Tolerancyjna na opóźnione siewy

Dzięki intensywnemu rozwojowi jesiennemu odmiana tolerancyjna na opóźnione siewy.

Silny wigor

Silny wigor roślin stwarza możliwość siewu nawet na słabszych stanowiskach.

WYNIKI PLONOWANIA SIRTAKI CS

Doświadczenia rejestrowe COBORU - zbiór 2015 r.

Termin i norma wysiewu

SIRTAKI CS rzepak ozimy odmiana mieszańcowa dostępny w grupie dystrybucyjnej topnasiona

ZOBACZ INNE NASZE NASIONA

Chcesz kupić nasiona? Przejdź do sklepu