ES CAPELLO

Jakościowa odmiana o wysokiej plastyczności.

ES CAPELLO

Rzepak ozimy
Odmiana mieszańcowa

Wysoka stabilność

Potwierdzona stabilność plonowania w badaniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU w latach 2019-2020. Średni plon 44,3 dt/h, czyli 107% wzorca.

Zaolejenie

Wysokie zaolejenie (45,9% w s.m), doskonały profil jakościowy kwasów tłuszczowych (bardzo wysoka zawartość kwasów Omega-3) i wysoka zawartość białka (39,5% w s.m. beztłuszczowej).

Wysoki potencjał

Wysoki potencjał plonowania na różnych stanowiskach glebowych.

Odporność

Bardzo wysoka odporność na zgniliznę twardzikową i cylindrosporiozę.

Dlaczego warto zasiać odmianę rzepaku ES CAPELLO?

WYNIKI PLONOWANIA ES CAPELLO

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU – zbiór 2020 r.

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU – zbiór 2019 r.

Wzorce: ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Dk Expirio F1

ES Capello nie jest podatna na jesienną elongację szyjki korzeniowej i posiada wysoką zimotrwałość. ES Capello to odmiana o doskonałej zdrowotności. Jest w pełni zabezpieczona przed suchą zgnilizną kapustnych (dzięki obecności genów Rlm, w tym Rlm7), oprócz tego toleruje wysoką presję zgnilizny twardzikowej, cylinrosporiozy i werticiliozy. ES Capello jest jednym z wyróżniających się mieszańców pod kątem jakości. Wysoka zawartość oleju w nasionach z tej odmiany zawiera także dużą dawkę cennych kwasów tłuszczowych Omega 3. Posiada także wysoką zawartość białka (39,5% w s.m. beztłuszczowej).

Odmiana rzepaku ozimego ES Capello to udane połączenie wysokiego plonowania z najwyższą jakością nasion o szeroko rozumianej zdrowotności roślin. ES Capello jest mieszańcem rzepaku ozimego systemu OGURA o wyjątkowo wysokiej odporności na osypywanie nasion (krótsze łuszczyny odporne na działanie warunków fizycznych i pękanie). Ta odmiana rzepaku dobrze znosi jesienną presję mszyc i wyróżnia się wysoką zdrowotnością.

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: Francja 2018
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach.

Kryteria agronomiczne:
Wysokość roślin: średnie
Odporność na wyleganie: dobra
Wigor jesienny: bardzo dobry
Odporność na wydłużanie pędu jesienią: dobra
Odporność na osypywanie: wysoka
Zimotrwałość: dobra

Odporność na choroby:
Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo wysoka
Zgnilizna twardzikowa: dobra
Cylindrosporioza: bardzo wysoka
Werticilioza: dobra

Kryteria technologiczne:
Poziom oleju: bardzo wysoki
Poziom białka: wysoki
MTN: średnia

Termin i norma wysiewu rzepaku ES CAPELLO

Dobra adaptacja ES CAPELLO do różnych warunków glebowych stwarza możliwość uprawy odmiany praktycznie na wszystkich stanowiskach.

Fizjologia rzepaku ES CAPELLO

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu

SPRAWDŹ NASZE INNE ODMIANY

ONCA

Odmiana populacyjna.

ONCA to najbardziej opłacalna odmiana liniowa rzepaku ozimego. Trzyletnie wyniki rejestrowe pokazały, że jest najwyżej plonującą odmiana populacyjną ze średnim plonem 5 t/ha co dało najwyższy wynik 108% wzorca.

MEMORI CS

Odmiana mieszańcowa.

Rzepak na 5 ton z ha! Odmiana od lat bijąca rekordy plonowania w gospodarstwach nawet w latach z niekorzystnym układem pogody. Wysoka zimotrwałość i zdrowotność. Rzepak, który zapamiętasz.

RGT GUZZI

Odmiana mieszańcowa.

Nowa jakość plonu! Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach, wydajność na słabszych stanowiskach oraz wysoki profil zdrowotnościowy odmiany plasuje RGT Guzzi wśród najlepszych odmian rzepaku ozimego.