Kukurydza MANDRINO

DO UPRAWY NA ZIARNO I WYSOKIEJ JAKOŚCI KISZONKĘ.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

MANDRINO

FAO 240-250

Plon i wilgotność

Wysoki potencjał plonowania zarówno na ziarni jak i jakościową kiszonkę. Dzięki ziarniakom w typie zbliżonym do dent uzyskujemy niskie wilgotności przy zbiorze.

Wysoka plastyczność

Odmiana uniwersalna pod względem doboru stanowiska, zachowująca stabilność i regularność plonowania na większości stanowisk.

W dobrej kondycji do końca

Dobra zdrowotność roślin przez cały okres wegetacji, aż do zbioru. Wysoka tolerancja kolb na choroby z rodzaju Fusarium.

Łatwy zbiór

Luźne koszulki okrywowe kolb w końcowym etapie dojrzewania powodują dodatkowo łatwiejsze dosychanie ziarna w warunkach polowych.

Opinia eksperta

Maciej Marczewski

Odmiana Mandrino to bardzo udane połączenie plonowania na ziarno i kiszonkę. Optymalne FAO 240-250 sprawiające, że zbiór zazwyczaj nie odbywa się zbyt późno w trudnych warunkach pogodowych, ani zbyt wcześnie ze stratą na plonie jakim cechują się odmiany z wcześniejszym FAO.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy Mandrino?

Ekonomika uprawy kukurydzy na ziarno powinna cechować się wysokim plonem ziarna ale także jego niską wilgotnością, aby nie generować dodatkowych kosztów suszenia. Z kolei w uprawie na kiszonkę duży udział kolb i ziarna przekłada się na wysoką wartość żywieniową uzyskiwanej paszy. Wszystkie te cechy posiada odmiana kukurydzy Mandrino.

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów: 16-18

Liczba ziaren w rzędzie: 33

MTN: 268 g

Rejestracja: EU 2022
Przeznaczenie: ziarno, kiszonka
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkie kompleksy glebowe z wyjątkiem gleb najsłabszych

Morfologia i genetyka:
ziarno typu dent-flint
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: dobra
Wysokość roślin: średnio wysokie
Stay Green: bardzo dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 81 000 – 86 000
gleby średnie: 76 000 – 80 000
gleby lekkie: 65 000 – 75 000

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

Sprawdź pozostałe nasiona kukurydzy dostępne w naszej firmie!