Kukurydza ARABESQUE

DO UPRAWY NA ZIARNO ORAZ WYSOKOENERGETYCZNĄ, WCZESNĄ KISZONKĘ. NADAJE SIĘ NA PÓŹNY SIEW.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

ARABESQUE

FAO 230-240

Wysoki MTZ

W pełni zaziarnione kolby, ciężkie ziarno i wczesne zbiory gwarantują
bardzo wysoki wskaźnik opłacalności odmiany.

Doskonała ziarnówka

Wysoki poziom plonowania na ziarno nawet przy niekorzystnych
warunkach pogodowych w trakcie wegetacji.

Nowa gwiazda

Drugi najwyższy wynik na kiszonkę (104% wzorca) w badaniach COBORU 2021 pod względem ilości suchej masy i trzeci (107% wzorca) pod względem świeżej masy w grupie wczesnej.

Jakościowa kiszonka

Ciężkie ziarno w typie flint z dużym udziałem skrobi szklistej zapewnia długie uwalnianie energii z kiszonki i wysoką wartość żywieniową.

Opinia eksperta

Maciej Marczewski

Odmiana Arabesque to niesamowicie udane połączenie plonowania na ziarno i kiszonkę. W najnowszych badaniach na kiszonkę COBORU 2021 – drugi i trzeci najwyższy wynik pod względem plonu suchej i świeżej masy (104% i 107% wzorca). Do tego równie wysoki wynik na ziarno w 2020 r sprawia, że mamy najlepszą na rynku, uniwersalną odmianę ziarnowo-kiszonkową. Nadaje się na późne siewy, nawet pod koniec maja.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy Arabesque?

Arabesque - kukurydza na późne siewy

Dlaczego kukurydza ARABESQE nadaje się na późny siew i można ją siać do końca maja?

– jest to odmiana, która cechuje się bardzo dobrym wigorem początkowym co pozwoli na szybki rozwój i optymalną dojrzałość nawet przy późnym siewie;
– sprawdzona w poprzednich sezonach na późne siewy po życie czy trawach, w 2022 roku na jednej lokalizacji na Wielkopolsce siana na początku czerwca i z super zbiorem na kiszonkę pod koniec września!

Arabesque jest wiodącą odmianą na kiszonkę w najnowszych badaniach COBORU 2021!
Drugi najwyższy wynik w plonie suchej masy na 12 odmian w grupie wczesnej
Trzeci najwyższy wynik w plonie świeżej masy na 12 odmian w grupie wczesnej

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany wczesne. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2021.
Plon suchej masy, dt z ha

WYNIKI PLONOWANIA

Wyniki plonowania na ziarno

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2020.
Odmiany wczesne. Plon ziarna, dt z ha

Wyniki plonowania na kiszonkę

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2021.
Odmiany wczesne. Plon suchej masy, dt z ha

W pięciu stacjach COBORU, odmiana Arabesque znacznie przewyższyła plonami ziarna inne odmiany. Zwyżka plonu wyniosła od 100 kg (SDOO Głębokie) nawet do 1 tony (SDOO Przecław).

Arabesque wiodącą odmianą w serii kiszonkowej (COBORU 2021)
Plon suchej masy -104 % wzorca!
Plon świeżej masy – 107 % wzorca!

Arabesque - kukurydza na późny siew

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów: 14-15

Liczba ziaren w rzędzie: 32

MTN: 335 g

Rejestracja: EU 2019
Przeznaczenie: ziarno, kiszonka
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkie kompleksy glebowe.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: dobra
Wysokość roślin: średnio wysokie
Stay Green: dobry
Tolerancja na suszę: bardzo dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 85 000 – 90 000
gleby średnie: 80 000 – 85 000
gleby lekkie: 75 000 – 80 000

Nasiona odmiany ARABESQUE dodatkowo zaprawione w technologii

Nano Gro to inteligentny stymulator wzrostu i plonowania roślin, który kompleksowo wpływa na wzrost i metabolizm roślin, jednocześnie indukując ich odporność na choroby i warunki stresowe oraz poprawiając zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę.

WZMACNIA ODPORNOŚĆ ROŚLIN

Indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki).

POWODUJE WZROST PLONU

Powoduje, potwierdzony wieloletnimi badaniami wzrost plonu i zapewnia wysokiej jakości ziarno.

WSPOMAGA ROZWÓJ ROŚLIN

Powoduje wzrost masy korzeni i części naziemnej rośliny.
Podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

Sprawdź pozostałe nasiona kukurydzy dostępne w naszej firmie!