Agram kukurydza

Kukurydza AGRAM

NOWA JAKOŚĆ W PRODUKCJI KISZONKI LUB ZIARNA

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu.

AGRAM

FAO 260

Bujna roślina

Wysokie uzyski świeżej masy z hektara, dzięki bogato ulistnionym roślinom tworzącym dużą zieloną masę. Rośliny o mocnej budowie, sztywne, z wysoką tolerancją na wyleganie.

Klasa sama w sobie

Dzięki dużemu udziałowi kolb w ogólnej masie zielonej, zwiększa wydajność energetyczną, zapewnia doskonałe wartości żywieniowe oraz gwarantuje wysoką jakość kiszonki.

Ciężkie ziarno

Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno dzięki dużym, masywnym kolbom z ziarnem w typie dent z szybkim dosychaniem w końcowej fazie dojrzewania.

Stabilność

Dopracowany profil agronomiczny odmiany pod względem tolerancji roślin na warunki stresowe i intensywny rozwój wegetatywny w każdych warunkach środowiska.

Opinia eksperta

Jarosław Sudziarski

Odmiana AGRAM, to bardzo elastyczna odmiana, która świetnie sprawdza się w uprawie na ziarno oraz wysokiej jakości kiszonkę. Wyróżnia się charakterystyczną, mocną, dobrze ulistnioną budową roślin z efektem stay-green widocznym do końca wegetacji. Posiada duże, ciężkie kolby w typie dent, co zapewnia wysokie plony ziarna oraz wzbogaca paszę w przypadku uprawy na jakościową kiszonkę.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy Agram?

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2022 na kiszonkę. Świeża masa. Procent wzorca.

W doświadczeniach rozpoznawczych na kiszonkę COBORU/PZPK, odmiana Agram uzyskała bardzo dobry wynik 106,7% wzorca w plonie ogólnym świeżej masy, plonując średnio 65,07 t/ha czyli o 3,67 t/ha więcej niż odmiany wzorcowe oraz o 5,16 t/ha więcej od średniej wszystkich odmian.

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2022 na kiszonkę. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym.

AGRAM uzyskał jedną z najlepszych zawartości suchej masy [30-34%] podczas zbioru praktycznie we wszystkich lokalizacjach. Zawartość suchej masy podczas zbioru odmiany Agram była niemal idealna: średnia odmiany Agram z 8 lokalizacji to 32,8% przy wzorcach 36,1%

Wysoka jakość

Wysokie, bogato ulistnione rośliny odmiany kukurydzy Agram budują dużą, zieloną masę, ale jednym z najważniejszych parametrów, który powinien być brany pod uwagę przy wyborze odmiany na kiszonkę, to udział kolb i ziarna. Odmiana Agram posiada bardzo wysoki udział ziarna w ogólnej masie kiszonki, co decyduje o jej maksymalnej wartości energetycznej i jakości. Biorąc pod uwagę ogromne kolby i ciężkie ziarniaki w typie dent, z powodzeniem możemy zebrać kukurydzę Agram na ziarno, uzyskując bardzo wysokie plony. Bardzo uniwersalna, ale co najważniejsze bardzo wydajna odmiana kukurydzy – po prostu AGRAM!

Agram kukurydza
Agram kukurydza
Agram kukurydza
Agram kukurydza

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów: 14-16

Liczba ziaren w rzędzie: 30

MTN: 290-310 g

Rejestracja: EU 2020
Przeznaczenie: ziarno, kiszonka
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkie kompleksy glebowe.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu dent
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: dobra
Wysokość roślin: bardzo wysokie
Stay Green: bardzo dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 80 000 – 84 000
gleby średnie: 75 000 – 80 000
gleby lekkie: 70 000 – 75 000

Nasiona odmiany AGRAM dodatkowo zaprawione w technologii

Nano Gro to inteligentny stymulator wzrostu i plonowania roślin, który kompleksowo wpływa na wzrost i metabolizm roślin, jednocześnie indukując ich odporność na choroby i warunki stresowe oraz poprawiając zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę.

WZMACNIA ODPORNOŚĆ ROŚLIN

Indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki).

POWODUJE WZROST PLONU

Powoduje, potwierdzony wieloletnimi badaniami wzrost plonu i zapewnia wysokiej jakości ziarno.

WSPOMAGA ROZWÓJ ROŚLIN

Powoduje wzrost masy korzeni i części naziemnej rośliny.
Podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu.

Sprawdź pozostałe nasiona kukurydzy dostępne w naszej firmie!