Jaki rzepak na słabsze gleby?

RGT Guzzi – najlepszy rzepak hybrydowy na wszystkie gleby

Rolnicy zajmujący się uprawą rzepaku poszukują niezawodnych odmian, które zapewnią im pewne plony i pozwolą zminimalizować ponoszone koszty. Jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących satysfakcjonujące wyniki jest odmiana, a następnie typ ziarna. Na rynku dostępne są dwa rodzaje rzepaku: populacyjne (uzyskiwane w procesie klasycznej hodowli) oraz mieszańcowe, czyli powstałe na skutek krzyżówki dwóch różnych, często odległych linii odmian, tzw. linii rodzicielskich. Ze względu na wysoki potencjał plonotwórczy, odporność na choroby i dobre przystosowanie do niekorzystnych warunków, znaczna część gospodarstw opiera swoją działalność na odmianie hybrydowej. Aby plantacja przyniosła założone zbiory, a tym samym zyski, podczas wybierania materiału siewnego należy zachować szczególną ostrożność. Jaki rzepak mieszańcowy szczególnie polecają eksperci? Wyniki plonowania nie pozostawiają wątpliwości – jednym z najlepszych rzepaków odmiany mieszańcowe jest RGT Guzzi.

RGT GUZZI: wysoki i stabilny plon dla lepszych zysków

Niestety, nie wszyscy rolnicy prowadzą swoją działalność na obszarze z żyznymi glebami i optymalnymi warunkami klimatycznymi. Jednak, wbrew pozorom, niekorzystne warunki nie muszą oznaczać niesatysfakcjonujących wyników. Sposobem na uzyskanie stabilnych i wysokich plonów jest inwestycja w odmiany elastyczne, uniwersalne, odporne na choroby, solidnie i wysoko plonujące na wszystkich rodzajach gleb. Właśnie do takiej grupy zaliczamy RGT GUZZI.

 

 

Rzepak ozimy RGT Guzzi ceniony jest za swoją uniwersalność. Na tle innych odmian mieszańcowych wyróżnia go doskonała adaptacja do warunków. Rzepak doskonale radzi sobie na wszystkich typach gleb, również tych słabszych. Bardzo szybki i silny rozwój początkowy przy braku tendencji do jesiennego przerastania roślin pozwala na elastyczny dobór terminu siewu – od wczesnego do późnego. Ponadto, RGT Guzzi wykształca silnie zaolejone ziarna, co w znaczącym stopniu wpływa na wartość ekonomiczną uprawy.

Doświadczenia RAGT Polska przeprowadzone w latach 2017-2019 oraz dane zebrane na terenie Niemiec, Czech i Słowacji jednoznacznie wskazują na bardzo wysoki potencjał plonotwórczy odmiany GT Guzzi (zawsze powyżej wzorca). Wysokie i stabilne plonowanie na przestrzeni ostatnich lat, na różnych typach gleb, w różnorodnych warunkach klimatycznych i różnych lokalizacjach, plasuje RGT GUZZI w czołówce odmian mieszańcowych dostępnych w Polsce.

RGT Guzzi – pewna odmiana mieszańcowa rzepaku odporna na choroby

Plantacje rzepaku często atakowane są przez patogeny. Choroby mogą spowodować poważne straty plonu, zarówno pod względem wysokości źdźbeł, jak i pogorszonej jakości zebranego ziarna. Niestety, stosowanie środków bezpieczeństwa i wykonywanie zabiegów ochronnych z użyciem kosztownych fungicydów nie zawsze przynoszą wymierne korzyści. Powracający corocznie problem z chorobami atakującymi pola rzepaku jest już historią. RGT Guzzi, polecana odmiana mieszańcowa rzepaku, wykazuje ponadprzeciętną odporność na najgroźniejsze, szybko rozprzestrzeniające się choroby rzepaku, takie jak: sucha zgnilizna kapustnych wywoływana przez grzyby Leptoshaeria maculans i Leptospheria biglobosa, czerń krzyżowych atakująca liście i łuszczyny dojrzewającego rzepaku, zgnilizna twardzikowa objawiająca się wodnistymi, stopniowo ciemniejącymi plamami na łodygach i cylindrosporioza powodująca przedwczesne dojrzewanie łuszczyn i ich deformację.