Top_Silo

Kukurydza TOP SILO

DOSKONALE ZBILANSOWANA KISZONKA

Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu

TOP SILO

FAO 250-260

TOP-SILO-logo

Flint i dent w jednym worku

Innowacyjne połączenie dwóch odmian kukurydzy w jednym worku, z dwoma typami ziarna flint i dent, dobranych pod względem cech agronomicznych (wczesność, plon, strawność włókna), ale przede wszystkim ze względu na ich komplementarność odżywczą i pokarmową.

Większa produktywność

Doskonale zbilansowana karma energetyczna dla krów dzięki połączeniu dwóch rodzajów skrobi: szybkiej z ziarna dent i wolnej z ziarna flint. Top Silo, to maksymalne wykorzystanie całej dostępnej energii.

Kiszonka idealna

Wysokie uzyski świeżej masy z hektara, dzięki bogato ulistnionym roślinom tworzącym dużą zieloną masę oraz ciężkie, dobrze zaziarnione kolby z ziarnem flint i z ziarnem dent, zapewnia doskonałe wartości żywieniowe oraz gwarantuje najwyższą jakość kiszonki.

Maksymalna wydajność

Maksymalna strawność kiszonki, w pełni trawione ziarna i kompletne wykorzystanie skrobi dzięki połączeniu dwóch jej rodzajów, gwarantuje całkowite wykorzystanie składników odżywczych, większe uzyski mleka oraz minimalizację kwasicy i lepszą zdrowotność stada.

Opinia eksperta

Jarosław Sudziarski

Top Silo, to mieszanina najlepszych odmian na kiszonkę. Wyróżnia się charakterystyczną, mocną, dobrze ulistnioną budową roślin z efektem stay-green widocznym do końca wegetacji. Posiada duże, ciężkie kolby w typie dent i w typie flint, co zapewnia wysokie plony oraz wzbogaca paszę, dzięki połączeniu uzupełniających się wzajemnie typów skrobi, w celu produkcji najwyższej jakości kiszonki i jej maksymalnym wykorzystaniu.

Dlaczego warto zasiać mieszaninę kukurydzy Top Silo?

Otrzymujesz mieszaninę dwóch najlepszych odmian na kiszonkę; komplementarnych ze sobą pod względem wczesności, strawności i plonowania; z dwoma typami ziarna: flint i dent. To wszystko w jednym worku. Otwierasz worek i siejesz jak zwykłą kukurydzę.
Uzyskujesz maksymalną jakość kiszonki, kompletne wykorzystanie skrobi dzięki połączeniu dwóch jej rodzajów, gruntowne wykorzystanie składników odżywczych, w pełni trawione ziarna oraz całkowitą strawność kiszonki przez bydło.
Dzięki połączeniu odmian kukurydzy z ziarnem flint i dent możesz uzyskać lepszą zdrowotność stada, redukcję kwasicy, unormowane pH, a przez to zwiększyć produkcję mleka bogatego w tłuszcz i proteiny, dzięki stałemu uwalnianiu się energii w żwaczu z dwóch rodzajów skrobi: mączystej i szklistej.
Zyskujesz zwiększoną stabilność plonowania i bezpieczeństwo uprawy. W przypadku warunków stresowych takich jak susza czy wiosenne przymrozki, każda z odmian może reagować inaczej, dlatego gdy jedna odmiana zredukuje plon, druga może zapewnić powodzenie uprawy jak w przypadku zmniejszonej obsady.
Zwiększasz wydajność, dzięki wysokim, bogato ulistnionym roślinom z dwóch wybitnych odmian na kiszonkę, budujących dużą, zieloną masę. Dzięki wysokiemu udziałowi kolb i dwóch rodzajów ziarna w ogólnej masie, maksymalizujesz wartość energetyczną i jakość kiszonki.
Twoje stado otrzymuje nie tylko doskonale zbilansowaną karmę energetyczną, wartość pokarmową, wysoką strawność włókna oraz całych roślin czy lepszą zdrowotność ale także smakowitą paszę, która dzięki połączeniu dwóch rodzajów skrobi jest chętnie pobierana przez bydło.

Rozkład energii pochodzącej z kukurydzy

Mówiąc o energii mamy na myśli energię uwalnianą z ziarna podczas rozkładu w przewodzie pokarmowym. Aż 70-75% energii pochodzi właśnie z kolb, a w zasadzie z ziarna. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę również na typ ziarna. Dzieje się tak ponieważ zupełnie inaczej trawione jest ziarno typu „dent”, a zupełnie inaczej typ „flint”. Wynika to ze specyficznej budowy ziarniaków obu typów odmian.

Energia_z_kukurydzy
rozkład energii z kukurydzy

Rozkład dwóch rodzajów skrobi w żwaczu

Rozkład dwóch rodzajów skrobi w żwaczu

Wiele badań wskazuje na celowość łączenia „szybkiej skrobi” (skrobia mączysta, ziarno dent) z „wolną skrobią” (skrobia szklista, ziarno flint) dla lepszej strawności, lepszego wykorzystania składników, większych uzysków mleka oraz minimalizacji kwasicy. Porównując ziarno typu dent i flint, należy stwierdzić że każdy typ ma swoje wady i zalety. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie odmian flint i dent, przez co uzyskujemy kiszonkę łączącą zalety obu typów odmian.

Nie wystarczy jednak połączyć dowolne odmiany kukurydzy w typach flint i dent. Wybrane odmiany w Top Silo są dobrane przede wszystkim ze względu na ich komplementarność odżywczą i pokarmową.  Dodatkowo dobrane są także pod względem cech agronomicznych. Te cechy to zbliżona wczesność, wysokość roślin, wigor początkowy, tempo nabierania suchej masy czy strawność włókien. Ten celowy dobór dwóch odmian ma na celu minimalizację konkurencji między odmianami, a także  ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków pogodowych.

Przeczytaj artykuł: Jaka kukurydza na kiszonkę jest najlepsza?

Top_Silo
Top-Silo
Top-Silo-na-kiszonke
Top_Silo_na_kiszonke

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów: 14-16

Liczba ziaren w rzędzie: 30

MTN: 280-300 g

Przeznaczenie: kiszonka
Wymagania glebowe:

Polecana do uprawy na wszystkie kompleksy glebowe.

Morfologia i genetyka:
dwa typy ziarna: flint i dent

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: dobra
Wysokość roślin: wysokie
Stay Green: bardzo dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 80 000 – 84 000
gleby średnie: 75 000 – 80 000
gleby lekkie: 70 000 – 75 000

Nasiona kukurydzy Top Silo dodatkowo zaprawione w technologii Nano Gro

Nano Gro to inteligentny stymulator wzrostu i plonowania roślin, który kompleksowo wpływa na wzrost i metabolizm roślin, jednocześnie indukując ich odporność na choroby i warunki stresowe oraz poprawiając zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę.

WZMACNIA ODPORNOŚĆ ROŚLIN

Indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki).

POWODUJE WZROST PLONU

Powoduje, potwierdzony wieloletnimi badaniami wzrost plonu i zapewnia wysokiej jakości ziarno.

WSPOMAGA ROZWÓJ ROŚLIN

Powoduje wzrost masy korzeni i części naziemnej rośliny.
Podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny.

Skontaktuj się z nami lub przejdź do sklepu.

Sprawdź także: kukurydza na kiszonkę