san mario kukurydza

Kukurydza SAN MARIO

ODMIANA Z DWUKROTNIE WIĘKSZĄ ZAWARTOŚCIĄ OLEJU W ZIARNIE Z WYSOKĄ KONCETRACJĄ ENERGII W KISZONCE

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.

SAN MARIO

FAO 250-260

Ekstra zaolejenie

Odmiana o zwiększonej do 7% zawartości tłuszczu w ziarniakach.

Jakościowa kiszonka

Wysoka opłacalność, wynikająca z wysokiej jakości kiszonki.

Innowacyjna odmiana

Dzięki kiszonce z SAN MARIO, uzyskujemy wyższą zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych i kwasu oleinowego w mleku.

Wielkość ma znaczenie

Wysokie, mocne i bogato ulistnione rośliny tworzące dużą, zieloną masę.

Opinia eksperta

Jarosław Sudziarski

Odmiana San Mario to wyjątkowa na rynku odmiana o zwiększonej zawartości kwasów tłuszczowych. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobrą, jakościową kiszonkę o wysokiej wartości energetycznej. Odmiana jest dedykowana typowo do żywienia bydła mlecznego. Potwierdzeniem wartości odmiany są realne wzrosty wydajności mleka w doświadczeniach w gospodarstwach francuskich.

BADANIA

Standardowe odmiany kukurydzy zawierają od 2% do 3% oleju w ziarnie. W innowacyjnych, wysokoolejowych odmianach zarodek jest wyraźnie większy. Przekłada się to na zwiększoną zawartość oleju od 6% do 7% w odmianach bogatych w olej.

Racja żywieniowa wzbogacona o kiszonkę z odmian o zwiększonej zawartości oleju zwiększa produkcję mleka surowego do 1,9 kg dziennie na krowę.

Duże zarodki i bardzo wysoka procentowa zawartość oleju w ziarnie podnoszą jakość kiszonki.

WIĘKSZA PRODUKCJA MLEKA

kg mleka / krowę / dzień

OPINIE PRODUCENTÓW

Pierre-Henri POMPORT – Wicedyrektor gospodarstwa doświadczalnego GrignonAgroParisTech

Dzięki stosowaniu kukurydzy bogatej w olej w porównaniu z odmianą konwencjonalną uzyskaliśmy wzrost o 1,8 litra mleka dziennie. Jest to znaczący wzrost, biorąc pod uwagę już bardzo wysoki poziom produkcji naszych krów, który wynosi ponad 40 l/d.

Pierre FOUEILLASSAR – Gaec du Pas dAspe (Francja) Rolnictwo ekologiczne.

Całe moje mleko przetwarzam na ser. Od wielu lat stosuję odmiany bogate w olej, dzięki czemu zwiększyłem możliwości przetwarzania mleka w sery. Zniknęły również problemy z kwasicą. Wysokoolejowe odmiany kukurydzy są dobrze przystosowane do rolnictwa ekologicznego i do przetwórstwa mleczarskiego z powodu wysokiej jakości produkowanego mleka.

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów: 14

Liczba ziaren w rzędzie: 30

Przeznaczenie: kiszonka
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkie kompleksy glebowe utrzymane w dobrej kulturze rolnej.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu dent

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: bardzo dobra
Wysokość roślin: wysokie
Stay Green: dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 83 000 – 86 000
gleby średnie: 80 000 – 83 000
gleby lekkie: 75 000 – 80 000

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.