Monsera kukurydza

Kukurydza MONSERA

KUKURYDZA KISZONKOWA Z DOSKONAŁĄ STRAWNOŚCIĄ.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami

Strawność i energia

Bardzo dobry pod względem strawności stosunek skrobi szklistej i mączystej (flint-flint-dent) w ziarnie zapewnia stopniowy rozkład ziarna przez mikroflorę żwacza. Wpływa to zarówno na wysoka wydajność energetyczną paszy jak i zdrowotność bydła.

Intensywny rozwój

Szybki i intensywny rozwój roślin po siewie oraz w trakcie całego sezonu wegetacyjnego zwiększa bezpieczeństwo uprawy. Odmiana stabilna w plonowaniu z wysoką tolerancją na warunki stresowe.

Masa i plon

Bardzo dobre wyniki pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki (plon jednostek pokarmowych oraz koncentracja energii). Plony świeżej masy dochodzące do 70 t/ha, dzięki dużym, dobrze ulistnionym roślinom.

Rośnie duża

Rośliny o typowo kiszonkowej budowie, wysokie z szerokimi liśćmi i grubą łodygą. Długo utrzymywana zieloność liści wydłuża okres optymalnego zbioru na kiszonkę.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy MONSERA?

W odmianie MONSERA wysoki udział ziarna w ogólnej masie kiszonki decyduje o jej maksymalnej wartości energetycznej, a bardzo duże, dobrze ulistnione rośliny zapewniają wysokie uzyski świeżej masy z ha, dzięki czemu uzyskujemy jakościową kiszonkę bez straty wydajności przy optymalnym FAO. Monsera polecana jest jako doskonała kukurydza na kiszonkę.

Monsera kukurydza
kukurydza-monsera

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Najważniejsze parametry jakościowe kiszonki z odmiany Monsera

UFL – ogólna wartość żywieniowa w produkcji mleka

Wydajność

Liczba rzędów: 16

Liczba ziaren w rzędzie: 30

MTN: 290 g

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie: kiszonka
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint-flint-dent
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: bardzo dobry
Tolerancja na wyleganie: bardzo dobra
Wysokość roślin: bardzo wysokie
Stay Green: bardzo dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 80 000 – 85 000
gleby średnie: 75 000 – 80 000
gleby lekkie: 70 000 – 75 000

monsera-kukurydza-na-kiszonke

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami