BRV2604

WIBYTNY POTENCJAŁ PLONOWANIA NAJNOWSZEJ ODMIANY Z HODOWLI BREVANT SEEDS

BRV2604

FAO 270-280

Rekordowe plony ziarna

W badaniach rejestrowych w Polsce osiągnęła średni wynik 139,6 dt/ha suchego ziarna.

Doskonały dry-down

Wysokie tempo oddawania wody w ostatnim etapie produkcji, po uzyskaniu dojrzałości technologicznej.

Odporny

Dobrze znosi okresowe niedobory wody, zachowując wysoki poziom plonowania.

Mocarny

Duże, ciężkie kolby i ziarno w typie dent o wysokim MTZ

Opinia eksperta

Maciej Marczewski

BRV2604 to najnowsza odmiana ziarnowa z grupy średnio późnej, która cechuje się bardzo dużym potencjałem plonowania, co potwierdzają wyniki badań rejestrowych w Polsce. Ziarno wykazuje się wysokim tempem oddawania wody w ostatnim etapie produkcji. Może być uprawiana na wszystkich klasach gleb.

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów: 18-20

Liczba ziaren w rzędzie: 34-36

MTN: 310-330 g

Rejestracja: EU 2021
Przeznaczenie: ziarno
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkie kompleksy glebowe.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu dent

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: bardzo dobra
Wysokość roślin: średniowysokie
Stay Green: bardzo dobry
Tolerancja na suszę: bardzo dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 83 000 – 85 000
gleby średnie: 79 000 – 82 000
gleby lekkie: 75 000 – 78 000

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.