Kukurydza BIELSA

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KUKURYDZA KISZONKOWA Z DOSKONAŁĄ STRAWNOŚCIĄ.

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami

Jakościowa kiszonka

Optymalny pod względem strawności stosunek skrobi szklistej (flint) i mączystej (dent) w ziarnie. Bardzo dobre wyniki pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki (plon jednostek pokarmowych, koncentracja energii).

Mocne rośliny

Rośliny o mocnej budowie z dobrą tolerancją na wyleganie. Rośliny są bardzo dobrze ulistnione z charakterystycznymi szerokimi liśćmi i grubą łodygą.

Bardzo dobre wyniki ilościowe

Plony świeżej masy dochodzące do 70 t/ha, dzięki dużym, dobrze ulistnionym roślinom, z wyraźnym efektem stay-green.

Duży udział masy kolb

Duży udział masy kolb w plonie ogólnym zwiększa wydajność energetyczną kiszonki.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy BIELSA?

Duże kolby to wysoka koncentracja energii. Jednym z najważniejszych parametrów który powinien być brany pod uwagę przy wyborze odmiany to udział kolb a tak naprawdę ziarna. W odmianie BIELSA wysoki udział ziarna w ogólnej masie kiszonki decyduje o jej maksymalnej wartości energetycznej.

Liczba rzędów: 16-18

Liczba ziaren w rzędzie: 34

MTN: 258 g

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: EU 2020
Przeznaczenie: kiszonka
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint-dent
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: bardzo dobry
Tolerancja na wyleganie: bardzo dobra
Wysokość roślin: bardzo wysokie
Stay Green: bardzo dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 85 000 – 90 000
gleby średnie: 80 000 – 85 000
gleby lekkie: 75 000 – 80 000

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Najważniejsze parametry jakościowe kiszonki z odmiany Bielsa

null

Strawność włókien

null

Skrobia

null

UFL

Ogólna wartość żywieniowa w produkcji mleka
null

Wydajność

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami

Dobór odpowiedniej odmiany ziaren kukurydzy na kiszonkę jest bardzo ważny, ponieważ stanowi ona główne źródło energii w żywieniu bydła mlecznego. Jeśli zależy nam na produkcji wysokiej jakości kiszonki, przy wyborze odmiany należy zwrócić uwagę na takie czynniki, jak: doskonała wydajność, czyli gęste ulistnienie i silnej budowy rośliny, wysoki udział ziaren w masie kiszonki, a także efekt stay-green (liście i łodygi długo pozostają zielone). Kryteria te spełnia odmiana nasion Bielsa.

Bielsa FAO 250-260 jest odmianą jakościową kukurydzy, tzw. typu niemieckiego – najbardziej pożądanego przez europejski przemysł mleczarski. Jako najwyższej jakości kukurydza kiszonkowa, Bielsa cechuje się roślinami o mocnej budowie, efektem stay-green, świetną zdrowotnością, dużym udziałem masy kolb (ziaren) w ogólnym plonie, co przekłada się na maksymalną wartość energetyczną, wysoką zawartością suchej masy i skrobi, dobrą strawnością.

Sprawdź pozostałe nasiona kukurydzy dostępne w naszej firmie!