B2368 BARON

MAGNAT PLONU ZIARNA

B2368
BARON

FAO 250-260

Dent z hodowli Brevant

Wysoki potencjał plonowania osiągany dzięki ziarniakom w typie dent o wysokiej masie tysiąca ziaren.

Moc ziarna

Odmiana polecana do gospodarstw z intensywną technologią produkcji, wykształcająca duże, okazałe kolby.

Oddaje wodę

Szybkie dosychanie ziarna po uzyskaniu dojrzałości technologicznej (efekt dry-down).

Mocna budowa

Szybkie zakrycie międzyrzędzi dzięki szerokim liściom, mocna budowa i dobry stay-green odmiany.

Opinia eksperta

Maciej Marczewski

B2368 Baron, to nowa odmiana z wiodącej światowej hodowli Brevant Seeds. Wyróżnia się dużymi, wypełnionymi do końca kolbami. Dzięki dentowej budowie ziarniaków i cesze stay-green, odmiana bardzo aktywnie oddaje wodę jesienią. Nadaje się do intensywnej produkcji na ziarno.

Dlaczego warto zasiać odmianę kukurydzy Baron B2368?

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2022 na ziarno. Plon ziarna (% wzorca)

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2022 na ziarno. Plon ziarna (t/ha)

W doświadczeniach rozpoznawczych na ziarno COBORU/PZPK, odmiana BARON uzyskała bardzo dobry wynik 105% wzorca, plonując średnio na poziomie 12,11 t/ha czyli o ponad pół tony więcej od średniej odmian wzorcowych oraz o prawie 700 kg więcej niż średni plon z wszystkich wysianych w doświadczeniach odmian.

B2368 kukurydza na ziarno
B2368 Baron

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów: 16-18

Liczba ziaren w rzędzie: 32-34

MTN: 320-330 g

Rejestracja: EU 2021
Przeznaczenie: ziarno
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na glebach utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu dent
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: dobra
Wysokość roślin: średnio wysokie
Stay Green: średni
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: bardzo dobra

Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 80 000 – 84 000
gleby średnie: 76 000 – 80 000
gleby lekkie: 72 000 – 75 000

Nasiona odmiany B2368 Baron dodatkowo zaprawione są innowacyjną zaprawą biologiczną Lumidapt Kelta®

Biologiczna zaprawa nasienna Lumidapt Kelta®

  • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
  • Pozwala na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody
  • Pobudza rośliny do lepszego startu, zapewniając im lepszy wigor zwłaszcza w warunkach stresowych

Chcesz kupić nasiona? Skontaktuj się z nami.