Uprawa jęczmienia ozimego – najważniejsze informacje

Jęczmień ozimy jest zbożem o stosunkowo krótkim okresie wegetacji, o niskich wymaganiach glebowych i wysokim potencjale plonotwórczym. Forma ozima najczęściej wykorzystywana jest w celach paszowych, w mniejszym – browarnych. Co warto wiedzieć o uprawie jęczmienia ozimego, aby zmaksymalizować swoje zyski i zminimalizować straty? Sprawdź!

Jęczmień ozimy – wymagania glebowe

Na jakim podłożu najlepiej rośnie jęczmień ozimy? Wymagania glebowe tej odmiany są znacznie niższe niż w przypadku pszenicy, ale większe niż dla żyta. Jęczmień ozimy z powodzeniem można uprawiać na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego, pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I do IIIb), pszennego górskiego oraz zbożowego górskiego. Co ciekawe, zasianie jęczmienia na gorszych glebach, na przykład kompleksu żytniego dobrego (klasa IVa i IVb), również może przynieść dobre rezultaty. Jakość i obfitość plonów zależy w tym przypadku od przygotowania stanowiska, zastosowanej technologii oraz kultury gleby. Podłoże, na którym siany jest jęczmień ozimy, powinno mieć uregulowany odczyn pH (optymalny zakres: 6,0 – 7,0). Zbyt niski odczyn zaburza hartowanie roślin, czego skutkiem może być obniżenie plonów i zimotrwałości. Co więcej, podłoże o bardzo niskim pH charakteryzuje się wysokim stężeniem wolnych jonów glinu oraz manganu, na które zboże jest wyjątkowo wrażliwe. Ponadto, dla jęczmienia ozimego nieodpowiednie są gleby lekkie, zlewne i zwięzłe. Znacznie lepiej funkcjonują uprawy na glebach pulchnych, dobrze napowietrzonych i nieprzesuszonych.

Przedplony

Specjaliści zaznaczają, że jęczmień ozimy nie powinien być uprawiany w monokulturze. Duży wpływ na powodzenie uprawy ma zastosowanie przedplonów, najlepiej w postaci rzepaku ozimego, wczesnych ziemniaków, mieszanek strączkowych z przeznaczeniem na nasiona, mieszanek wyki z żytem. Nie zaleca się wysiewu jęczmienia ozimego po pszenicy, pszenżycie oraz jęczmieniu ze względu na zwiększenie ryzyka porażenia przez choroby wywołane grzybami.

Kiedy siać jęczmień ozimy?

Według IUNG najlepszym czasem na rozpoczęcie prac w polu jest okres między 12 a 18 września. W rejonie południowo-zachodnim i zachodnim siew może być opóźniony do 25 września. Ze względu na warunki pogodowe harmonogram prac może jednak ulec wydłużeniu. Warto pamiętać, że jęczmień ozimy jest wrażliwy termin siewu. Nieprzestrzeganie zasad w tym zakresie może mieć poważne konsekwencje. Zbyt wcześnie posiany jęczmień ozimy wytwarza zbyt dużo masy wegetatywnej, jest narażony na atak mszyc i porażenie grzybami. Z kolei opóźnienie terminu powoduje zaburzenia rozwoju systemu korzeniowego i wymarzanie roślin.

Kosmos KWS – najlepsza odmiana jęczmienia ozimego

Na rezultat prac rolniczych w ogromnej mierze wpływa rodzaj odmiany. Jedną z najbardziej cenionych przez rolników, najlepiej plonującą odmianą jęczmienia ozimego jest Kosmos KWS. Elastyczny termin siewu, wysoka odporność na choroby (w tym również szczególnie groźnego dla jęczmienia mączniaka prawdziwego, pleśń śniegową, rdzę jęczmienną, rynchospirozę i wirusa żółtej mozaiki jęczmienia BaYMV typu 1), wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby i mrozoodporność oraz pokaźne plony (do 113% wzorca w doświadczeniach rejestrowych) sprawiają, że to właśnie ta odmiana króluje na polskich polach. Co ważne, Kosmos KWS posiada największą liczbę rekomendacji COBORU i polecana jest do uprawy na terenie aż 13 województw.