Odkrywamy karty – kukurydza ARABESQUE

Odkrywamy karty: Dama – Arabesque FAO 230-240. Uniwersalna odmiana kukurydzy, która hojnie oddaje plon na ziarno oraz kiszonkę. Tryumfalnie pokazała swą siłę w ostatnich badaniach COBORU, zostawiając większość innych odmian w tyle. Swoje panowanie wprowadza na wszystkich rodzajach gleb.