Dlaczego Anovi CS o FAO 230?

Odmiana kukurydzy o nazwie Anovi o FAO 230, charakteryzuje się plonowaniem na poziomie FAO 250 i jest najszybciej oddająca wodę jak zapewnia dystrybutor TopNasiona.pl. Anovi CS posiada także rekomendację grysową.

Niska wilgotność ziarna pozwala ograniczyć koszty suszenia kukurydzy w mokrych sezonach podczas zbioru. Z uwagi na FAO 230 odmiana jest zaliczna do grupy wczesnej.

Anovi CS może być uprawiana na słabych glebach z uwagi na wyjątkową zdolność adaptacji do wszystkich warunków glebowych,a szybkie dosychanie ziarna w warunkach polowych pozwala na szybki zbiór już we wrześniu czy październiku.

Podczas zbioru ziarna w badaniach rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2018 r. śr. wilgotność wyniosła 18,9% i była to jedna z najniższych wilgotności. Taka specyfika daje dużą szansę na wykonanie  terminowej uprawy jesiennej po zbiorze.

Zalecana obsada roślin wynosi od 75 000 szt./ha do 90 000 szt./ha.

Odmiany kukurydzy pochodzące z hodowli Caussade Semences reprezentowane przez Caussade Nasiona Polska są jedną z wiodących dystrybucji materiału siewnego w Polsce. Hodowla za główny cel postawiła sobie maksymalizację potencjału plonowania wprowadzanych odmian, ale skupia się także na stabilności i regularności plonowania.

Odmiana ANOVI CS uzyskała rekomendacje topnasiona.pl oraz posiada rekomendację młynarską wydaną przez Młyn Grygier. Odmiana kukurydzy jest już dostępna u dystrybutorów na terenie całego kraju.