WILEJKA

Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku!

Pszenica ozima

Odmiana zboża Sophie CS - Odmiana średnio wczesna o optymalnym terminie kłoszenia i dojrzewania
Bardzo wysoki potencjał plonowania
Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku!
Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra)
Odmiana oścista

KLASA A

Najbardziej mrozoodporna odmiana na rynky

Typ kompensacyjny z elementami typu pojedynczego kłosa

Zalecana norma wysiewu 300–350 ziaren/m2 (siew terminowy)

7,5/9

Mrozoodporność WILEJKI została potwierdzona w doświadczeniach urzędowych na Litwie
w rejonie silnych wymarznięć w 2014 roku (niskie temperatury i brak okrywy śniegowej). WILEJKA na tle odmian zarejestrowanych w Polsce, które były badane w tym samym doświadczeniu wypadła bezkonkurencyjnie.

Ocena mrozoodporności w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 oznacza całkowite wymarznięcie, a 9 brak wymarznięcia.

Nasiona zaprawione zaprawą Celest Trio 060 FS + nawóz donasienny Primus B
Dostępne w opakowaniach 50kg, BB 250kg, BB 500kg i BB 1000kg

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plonowanie na terenie całego kraju