SOPHIE

Najlepsze zboża sprawdzające się doskonale w naszych warunkach klimatyczno-glebowych,
osiągające bardzo wysoką plenność i z dobrą odpornością na wyleganie.

SOPHIE CS

PSZENICA OZIMA

Wyniki plonowania:

Doświadczenia PDO COBORU 2017/2018:
Zbyszków: [A2] 117,4 dt/ha; 103% wzorca

Odmiana zboża Sophie CS - Odmiana średnio wczesna o optymalnym terminie kłoszenia i dojrzewania
Odmiana średnio wczesna o optymalnym terminie kłoszenia i dojrzewania
Bardzo wysokie możliwości plonotwórcze odmiany
Odmiana średnio niska i stabilna z bardzo wysoką tolerancją na choroby grzybowe liści
Klasa jakościowa A/B

ZOBACZ INNE NASZE NASIONA

Chcesz kupić nasiona? Przejdź do sklepu