PATRAS

To połączenie średniowczesnej dojrzałości z bardzo dobrą jakością i wysokim plonem ziarna.

Zimotrwały obieżyświat

Dzięki wysokiej tolerancji na choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów świetnie nadaje się do siewu w monokulturze, po kukurydzy oraz we wczesnych terminach siewu. Dzięki równomiernej dojrzałości słomy i ziaren, łatwo się wymłaca.

Odmiana zboża Sophie CS - Odmiana średnio wczesna o optymalnym terminie kłoszenia i dojrzewania
Typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnianiem ziarna
Dobra zdrowotność liści
Średniowczesna dojrzałość
Rośliny średnio-wysokie, zimotrwałe

Termin wysiewu Od 15 września do 15 października

Tolerancja na CTU Można stosować środki zawierające w swym składzie chlorotoluron

Nasiona zaprawione zaprawą Celest Trio 060 FS + nawóz donasienny Primus B
Dostępne w opakowaniach 50kg, BB 250kg, BB 500kg i BB 1000kg

Gęstość wysiewu

Wczesny siew 200-250 ziaren/m²

Optymalny siew 300-350 ziaren/m²

Późny siew 380-450 ziaren/m²

Nawożenie

Krzewienie BBCH 13-25 80-100kg N/ha

Strzelanie w źdźbło BBCH 29-31 60-70kg N/ha

Dawka późna BBCH 39 50-70kg N/ha

Regulator wzrostu

BBCH 25-29 1,0-1,4l/ha Chlorek chloromekwatu

BBCH 30-31 0,3-0,6l/ha Chlorek chloromekwatu lub 0,3-0,5l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,1-0,25l/ha Trineksapak etylu

Ochrona roślin

Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 30-49

Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów +BBCH 51-65

W Polsce, jak i w całej Europie zarejestrowanych jest wiele różnych odmian pszenicy. Najbardziej pożądane to te, dostosowane do panujących w naszej części kontynentu warunków klimatyczno-glebowych, odporne na choroby i oczywiście przynoszące obfite plony. Nie bez znaczenia jest również konkretne przeznaczenie oraz termin siewu zbóż. Do siewu wczesnego, w monokulturze, po zbiorach kukurydzy polecana jest zwłaszcza odmiana pszenicy ozimej Patras.

Patras – gwarancja zimotrwałości i wysokiej jakości

Patas to zimotrwała, średnio wczesna odmiana pszenicy przeznaczona przede wszystkim do siewu we wczesnych terminach, monokulturze, po kukurydzy. Rośliny Patras osiągają średnią wysokość i są wysoce odporne na choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów. Co więcej, Patras z łatwością się wymłaca, ponieważ słoma i ziarna dojrzewają w równomiernym tempie.