Rola azotu w rolnictwie

Podstawowym zabiegiem rolniczym pozwalającym regulować wzrost roślin jest nawożenie. Jednym z najważniejszych składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin uprawnych jest azot – składnik wielu związków, takich jak amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz ważnych związków organicznych. Jak duża jest rola azotu w rolnictwie? Czym grozi niedobór i nadmiar pierwiastka w glebie? Sprawdź!

Azot – właściwości pierwiastka

Wśród rozpowszechnionych w przyrodzie pierwiastków zapewniających roślinom optymalne warunki do niezachwianego wzrostu wyróżnić możemy azot. Właściwości substancji są bardzo szerokie. To właśnie azot jest budulcem białek i kwasów nukleinowych, składnikiem witamin, alkaloidów oraz chlorofilu i to jemu rośliny zawdzięczają intensywny, zielony kolor. Optymalny poziom azotu pozwala nadziemnym i podziemnym częściom rośliny prawidłowo się rozwijać oraz wydłuża okres wegetacji. Jego ilość reguluje proces pobierania innych składników z gleby, między innymi potasu i fosforu.

Azot znajdujący się w glebie pochodzi z kilku źródeł, przede wszystkim opadów atmosferycznych, działalności życiowej mikroorganizmów oraz z rozkładających się resztek pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Największe stężenie azotu występuje w wierzchniej warstwie gleby, gdzie gromadzi się próchnica. Ilość azotu w glebie zmienia się pod wpływem pory roku i temperatury.

Na poziom azotu możemy wpływać poprzez nawożenie. Nowoczesne nawozy mineralne zawierają azotany, sole amonowe różnych pierwiastków oraz mocznik. Ilość azotu w glebie podnoszą również nawozy naturalne i organiczne, na przykład obornik, gnojówka, gnojowica, guano, kompost.

Niedobory azotu

Czym plantatorom grozi uprawianie roślin na glebach ubogich w azot? Niedobory azotu prowadzą do zaburzenia procesu fotosyntezy i zahamowania rozwoju części nadziemnych i podziemnych. Rośliny niemające dostatecznego dostępu do pierwiastka mają wątły pokrój, ich kolor jest wyblakły, a pędy skrócone. Proces kwitnienia jest ograniczony. Rośliny gorzej formują zawiązki, które są łatwo tracone. W niektórych przypadkach może dojść do rozwoju chlorozy.

Nadmiar azotu

Okazuje się, że równie szkodliwy co niedobór azotu jest jego nadmiar. Kiedy poziom substancji chemicznej przekracza zalecaną dawkę, zaburzony zostaje cykl życia rośliny – intensyfikuje się wegetatywny wzrost nadziemnych części roślin, a wejście w fazę generatywną wyraźnie się spowalnia. W konsekwencji łodygi wiotczeją, liście stają się ciemnozielone, a jakość i ilość plonów są niesatysfakcjonujące. Ponadto, nadmiar azotu osłabia system korzeniowy, który staje się podatny na niekorzystne zmiany pogodowe. Niewspółmierne do potrzeb danego gatunku nawożenie azotem prowadzi do gromadzenia się w tkankach azotanów i azotynów mogących spowodować zaburzenia metabolizmu uprawy.

Synergiczne działanie dla większych plonów

Wpływ na ilość i jakość plonów ma wiele czynników. Dostarczanie odpowiedniej ilości składników pokarmowych nie zagwarantuje pożądanych efektów, jeśli nie zadbasz o podstawy – wysokiej jakości materiał siewny odporny na choroby i zmienne warunki pogodowe. Top Nasiona, grupa ekspertów z branży rolniczej, oferuje właścicielom nowoczesnych gospodarstw rolnych nasiona o doskonałych właściwościach. Wśród proponowanych odmian wyróżnić możemy kukurydzę ANOVI CS FAO 230 – najbardziej suchą odmianę bijącą rekordy plonowania.