ANOVI CS – najlepsza kukurydza na ziarno

ANOVI CS – najlepsza kukurydza na ziarno

Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy nie jest łatwy. Przygotowując się do siewu, musimy brać pod uwagę szereg czynników, począwszy od stanowiska, jakim dysponujemy, poprzez przeznaczenie uprawy, na odporności danej odmiany na choroby kończąc. Od jakości i parametrów materiału siewnego zależy ilość i jakość plonów oraz łatwość ich obróbki. Wszystkim rolnikom poszukujących pewnej odmiany kukurydzy na ziarno prezentujemy ANOVI CS – bestseller dostępny tylko w Top Nasiona.

Pewna kukurydza na ziarno o niskiej wilgotności? Tylko ANOVI CS!

Dobra kukurydza na ziarno powinna charakteryzować się niską wilgotnością. W tej kategorii ANOVI CS nie ma dla siebie konkurencji. Doświadczenia PDO COBORU z 2021 roku wykazały, że to właśnie ANOVI CS osiągnęła najniższą wilgotność spośród aż 51 ocenianych odmian. Średnia wilgotność naszej kukurydzy wyniosła zalewie 27,3% przy średniej wzorcowej 29,7%, co daje znaczącą różnicę na poziomie 2,4%. Co ważne, ANOVI CS jest najbardziej suchą odmianą nie tylko w swojej grupie wczesności, ale również we wszystkich innych grupach.

Wysokie plony przy niskich nakładach pracy

Mówiąc o największych walorach kukurydzy ANOVI CS, nie sposób nie wspomnieć o czynniku, który dla większości rolników ma nadrzędne znaczenie podczas wybierania odmiany – potencjale plonowania. Aby przekonać się, jak wielkie możliwości tkwią w polecanej odmianie, wystarczy przyjrzeć się wynikom gospodarstw obsiewających pola ziarnem ANOVI. W 2018 roku W ZDOO w Marianowie zebrano ponad 15,5 tony suchego ziarna z ha. Niemniej imponujący wynik uzyskano rok później w Smolicach, gdzie z 1 ha pozyskano aż 15,2 t ziarna.

ANOVI CS kukurydza

Wczesna kukurydza na ziarno uprawiana w całej Polsce

ANOVI CS jest odmianą wczesną. Oznacza to, że ziarno w pełni wykształca się jeszcze przed nadejściem letnich susz i dni z maksymalnymi temperaturami, a roślina ścinana jest zanim osiągnie wysoką wilgotność jesienią. Dzięki temu niekorzystne czynniki pogodowe nie obniżają jakości plonu. Ze względu na swoją odporność na niekorzystne warunki pogodowe, kukurydza ANOVI CS z powodzeniem uprawiana jest na terenie całego kraju, również na północy, gdzie okres wegetacji jest krótszy niż w innych rejonach. Dzięki wybitnym możliwościom plonotwórczym ANOVI nadaje się do uprawy nie tylko na dobrych i średnich glebach, ale także na znacznie słabszych stanowiskach mozaikowych.

Kolby typu flex

Długie kolby typu flex mieszczą rzędy zawierające nawet po 35-40 nasion. Rośliny z tego typu kolbami utrzymują wysoki poziom plonowania w szerokim zakresie zagęszczenia roślin. Co ciekawe, kukurydza z kolbami typu flex charakteryzuje się zdolnościami kompensacyjnymi. Oznacza to, że w razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych ich wielkość „dostosuje się” do okoliczności i uzyska najwyższy możliwy w danej sytuacji plon.

Dlaczego warto wybrać ANOVI?

ANOVI CS jest jedną z najlepszych odmian na rynku corocznie ustanawiającą rekordy plonowania. Ziarno typu flint-flint-dent ma wilgotność na zaskakująco niskim poziomie, co potwierdzają specjalistyczne badania COBORU. Kukurydza ANOVI CS osiąga średnią wysokość, co ułatwia jej koszenie. Dobra zdrowotność, odporność na suszę i wyleganie pozwalają jej zachować optymalną kondycję niezależnie od warunków. Słabsze gleby nie wpływają negatywnie na jej wyniki uprawy.